Estate planning

Estate planning ook nalatenschapsplanning of vermogensplanning genoemd is het plannen van wat er gebeurd met je vermogen, je vastgoed en je aandelen nadat je te overlijden komt. Het staat voor alles wat met de juridische aspecten van vermogensopbouw en familiale vermogensbescherming te maken heeft.

Estate planning door het beschermen van je vermogen tegen overlijden partner

Wat is een estate?

Estate is de Engelse term voor “goederen van de nalatenschap”. Hiermee wordt het totaal aantal bezittingen omschreven die een persoon heeft voor zijn overlijden. Vaak wordt gedacht dat hier enkel de vastgoed zijde mee wordt omschreven maar hierbinnen worden alle middelen, gelden en schulden in acht genomen:

 • Vastgoed
 • Aandelen en obligaties
 • Kunstwerken en oldtimers
 • Levensverzekeringen en pensioenen
 • Schulden

Wat is de betekenis van Estate planning?

De betekenis van estate planning is het beschermen van het familiaal vermogen voor de volgende generaties. Door het intensief plannen van wat er precies gebeurt met elk van de middelen binnen uw vermogen, kunnen we de toekomst op een gouden bordje presenteren. Goede afspraken maken goede families.

Wat valt er onder Estate planning?

Estate planning is de verzamelnaam voor onder andere successie, huwelijkscontracten, overeenkomsten tussen aandeelhouders van een bedrijf, … Stuk voor stuk juridische, legale zaken die ervoor zouden moeten zorgen dat we goed kunnen slapen ’s nachts. Want alle afspraken die nodig zijn om ons vermogen te laten groeien, om ons bedrijf goed te structureren, om in een aangenaam huwelijk te zitten, … die horen correct op papier te staan.

 1. Testamenten en erfrecht (Tweetrapsmaking, Fideï-commis )
 2. Huwelijkscontracten en Samenlevingsovereenkomsten
 3. Investeringen (Vastgoed, kunst, auto’s)
 4. Giften
 5. Overdrachten van familiebedrijven
 6. Familiebeheer en Familierecht (Familiale bestuursorganen, afstamming, adoptie, voogdij, bewind)
 7. Controlestructuren (Administratiekantoren, holdings, burgerlijke maatschappen, etc.)
 8. Belastingen Voorbereidingen (Plannen en indienen van van aangiftes )

“Ach, dat is toch allemaal niet nodig?”, hoor ik je denken?

De mens is in se een irrationeel wezen. Er zullen altijd momenten in ’t leven komen waarin we onze emoties de overhand laten krijgen. Goede regelingen binnen je successieplanning zorgen ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken wanneer dingen escaleren. Vandaar dat het belangrijk is dat je dergelijke handtekeningen best zet op momenten wanneer alles goed gaat in plaats van dat je achteraf dossiers voor een rechtbank moet gaan beslechten.

Successie: een belangrijk onderdeel van Estate Planning

Één van de zaken waar heel veel aandacht en energie naar gaat in dit puzzelstuk, is overdracht, ook wel successie genoemd. Hoe kunnen we op een deftige manier het vermogen dat we hebben opgebouwd overdragen naar de personen naar keuze? Op die vraag geven we jou graag een antwoord door middel van de verschillende mogelijkheden uit te leggen. Zo laten we de middelen van jouw harde werk overvloeien op je kinderen of overige begunstigden op een manier die jou minder kost.

Misvattingen over Estate planners

Mensen denken vaak dat een estate planner gewoon de persoon is die het testament opstelt. Het tegendeel is echter waar, een estate planner doet zoveel meer dan dat. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het opstellen van een testament.

In veel gevallen zet een testament ook dingen in werking die uiteindelijk erg kostbaar zijn voor de nabestaanden. Door het plannen van je estate kan je dure advocaatkosten, hoge gerechtskosten, lange wachttijden om erfenissen te krijgen, juridische geschillen, extra geld aan belastingen en vele andere dingen vermijden.

Het zorgt niet enkel voor gemoedsrust bij uzelf en bij uw familie maar ook voor een optimalisatie van de hoge kosten die gepaard gaan met een overlijden.

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op