Eenmanszaak of vennootschap?

Na lang wikken en wegen hebt u besloten om een bedrijf op te starten. Het idee van wat u precies gaat doen of verkopen hebt u al helemaal uitgedokterd, evenals de naam van uw toekomstige onderneming. Alleen... kiest u voor een eenmanszaak of vennootschap?

Kiezen voor een eenmanszaak of vennootschap? Roberto Musardo legt de voor- en nadelen uit van deze keuze
infographic over wat een eenmanszaak is en de kenmerken ervan

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een Belgische ondernemingsvorm die u enkel als natuurlijk persoon kan opstarten. De winsten van de eenmanszaak komen in uw privé vermogen terecht maar u bent ook volledig aansprakelijk voor de gemaakte schulden.

 1. Natuurlijk persoon
 2. Personenbelasting betalen
 3. Volledig aansprakelijk

Wat is een vennootschap?

Een vennootschap is een Belgische ondernemingsvorm die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Het is een onderneming die is opgericht met kapitaal van één of meerdere mensen die daarvoor in ruil mogelijks aandelen in het bedrijf kregen.

 1. Rechtspersoon (organisatie)
 2. Vennootschapsbelasting betalen
 3. Beperkt aansprakelijk
Infographic over wat een vennootschap is en de kenmerken

Beslissen welke rechtsvorm er het beste past bij een bedrijf is voor veel beginnende ondernemers een moeilijke knoop om door te hakken. We helpen u alvast even het verschil uit te leggen en de keuze te maken welk van de twee het beste is.

In de onderstaande video ontdekt u wat een financieel architect met meer dan 13 jaar ervaring denkt over deze vraag:

Betekenis eenmanszaak uitgelegd

Een eenmanszaak is de meest gebruikte ondernemingsvorm in België. Eenmanszaken worden vaak gebruikt door freelancers of zelfstandigen die een activiteit uitoefenen waar ze eigenaar zijn van hun bedrijf.

Het contradictorische aan de eenmanszaak is dat u wel medewerkers kan hebben. Denk maar aan extra personeel voor uw aannemersbedrijf of misschien hebt u wel een meewerkende echtgenote.

Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen uw bedrijfsvermogen en uw persoonlijk vermogen. Dat betekent dat u dus met uw volledige vermogen instaat voor de schulden van uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Kiezen voor een eenmanszaak indien u aan de voorwaarden voldoet heeft heel wat voordelen. Het is de meest eenvoudige rechtsvorm om op zelfstandige basis te beginnen. Ten eerste is het makkelijk en goedkoop op te starten. U hebt ook geen startkapitaal nodig. Het aanvragen van een ondernemingsnummer en eventueel btw-nummer volstaat.

Ook uw boekhouding is erg eenvoudig. Als kleine onderneming kan u kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding. Als enige eigenaar van het bedrijf is het nemen van beslissingen ook makkelijker dan wanneer u met alle partners tot een overeenkomst moet komen.

 • Eenvoudig op te starten;
 • Geen startkapitaal vereist;
 • Slechts één eigenaar die beslissingen neemt;
 • Beperkte boekhoudkundige verplichtingen.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Infographic over de nadelen van een eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen uw privévermogen en uw bedrijfsvermogen. Dat wilt zeggen dat u ook met uw persoonlijke vermogen instaat als er schulden zouden zijn. Een ander gevolg is dat uw winsten ook toegevoegd worden aan uw aangifte van de personenbelasting. In de meeste gevallen resulteert dit in een hoger belastingtarief.

 • Grotere financiële risico's;
 • Hoger belastingpercentage;
 • Volledig aansprakelijk voor gemaakte schulden;
 • Geen mogelijkheid tot aandelen uitgeven/verkopen.

Betekenis vennootschap uitgelegd

Een vennootschap is een type onderneming die een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Dat betekent dat u niet als persoon verantwoordelijk bent voor eventuele schulden, maar dat het bedrijf zelf eigen rechten en plichten heeft. Het vermogen van de onderneming staat dus volledig los van uw persoonlijk vermogen.

Bij een vennootschap zijn er verschillende vormen zoals een NV of een BV, elk met hun eigen voorwaarden. Een vennootschap wordt vaak ook met meerdere partners opgericht.

Wat zijn de voordelen van een vennootschap?

infographic over de voordelen van een vennootschap

Het grootste voordeel van een vennootschap is dat uw privévermogen los staat van het vermogen van uw onderneming. Bij een faillissement kunnen uw persoonlijke bezittingen dus niet aangeslagen worden.

Een ander voordeel is dat uw winsten niet bij uw persoonlijke belastingaangifte wordt toegevoegd, maar wel worden onderworpen aan de vennootschapsbelastingen. Deze hebben een lager belastingpercentage.

Als laatste kan u gebruik maken van 14 alternatieve verloningsmogelijkheden, die enkel mogelijk zijn binnen een vennootschap, waardoor u nog minder belastingen zal betalen.

 • Privévermogen staat los van de onderneming;
 • Lagere belastingvoet;
 • Opstarten mogelijk met meerdere partners;
 • Eigenaar kan aandelen uitgeven/verkopen (BV, NV);
 • Makkelijker om kredieten te verkrijgen;
 • Alternatieve verloningsmogelijkheden om nog minder belastingen te betalen;
 • Mogelijkheid om vastgoed te kopen op naam van de onderneming.

Wat zijn de nadelen van een vennootschap?

Infographic over de nadelen van een vennootschap

Het opstarten van een vennootschap is iets omslachtiger dan dat van een eenmanszaak. Het verschil tussen een eenmanszaak en vennootschap is dat u hier allereerst een startkapitaal voor nodig hebt en u een financieel plan moet kunnen voorleggen. Verder is de boekhouding ook een stuk ingewikkelder waardoor u hoogstwaarschijnlijk beroep zal moeten moeten doen op een boekhouder.

 • Hoger startkapitaal nodig;
 • Financieel plan vereist;
 • Meer opstartformaliteiten;
 • Boekhoudkundig een stuk complexer dan eenmanszaak.

Kiezen voor een eenmanszaak of vennootschap?

Er zijn verschillende factoren waar u rekening mee moet houden als u de keuze maakt tussen een eenmanszaak of vennootschap. De belangrijkste is misschien wel de aansprakelijkheid.

In mensentermen: wie draait er op voor de schulden bij een faillissement. Bij een eenmanszaak staat u volledig in met uw hele vermogen, terwijl dit privévermogen met een vennootschap beschermd is.

Een tweede factor waar u zeker rekening mee moet houden is de belasting. Gaat u voor de eenvoudige optie via de personenbelasting of de voordelige vennootschapsbelasting. De belastingen zijn een vaak voorkomende reden waarom ondernemingen na verloop van tijd ervoor kiezen om van eenmanszaak naar vennootschap over te stappen.

Verschil eenmanszaak en vennootschap qua belastingen

Als vennootschap hebt u een gunstiger belastingtarief. Omdat uw winsten worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting, betaalt u maximaal 25% belastingen.

Bij een eenmanszaak ligt dat anders. Daar worden de winsten toegevoegd aan het privévermogen en dus onderworpen aan uw persoonlijke belastingaangifte.

In het slechtste geval kan u dus tot 50% belastingen betalen. U snapt dus dat dit een groot verschil is tussen een eenmanszaak en vennootschap en een belangrijke reden waarom ondernemers later alsnog overschakelen naar een vennootschap.

In de onderstaande video kan u zien hoe wij de belastingfactuur van een eenmanszaak verlaagde met €38.737,36.

Kiest u als beginnend ondernemer beter voor een eenmanszaak of vennootschap?

Veel starters krijgen het advies om te beginnen als een eenmanszaak als ze aan de voorwaarden voldoen. Wie gelezen heeft over het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap zal merken dat een vennootschap voordeliger is, maar een eenmanszaak eenvoudiger is om op te starten.

Een eenmanszaak maakt de stap van particulier naar ondernemer makkelijker om te zetten. Maar toch kan u beter zo snel mogelijk in gesprek gaan met een financieel adviseur om te kijken of u niet beter naar een vennootschap kan overschakelen.

De gemiddelde eenmanszaak betaalt 10.000€ meer belastingen dan de gemiddelde vennootschap, met dezelfde bruto inkomsten. Wanneer u dit bedrag jaarlijks zou beleggen, en bekijkt over 10 - 20 - 30 - 40 jaar, dan spreken we over miljoenen euro's aan gemist vermogen door in een eenmanszaak te blijven.

Overstappen van eenmanszaak naar vennootschap

Er is een fiscaal verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap. Bij deze laatste betaalt u een pak minder belastingen omdat deze via de vennootschapsbelasting loopt. Net daarom is het vaak interessant om naar een vennootschap over te stappen, ondanks dat dit meer administratieve taken vereist.

Gebruikt u uw volledige winst als loon en houdt u op het einde van de rit weinig over? Dan is er een kleine kans dat u beter nog wacht met het overstappen naar een vennootschap.

Wilt u effectief overschakelen van eenmanszaak naar vennootschap, dan is het aangeraden om eerst financieel advies in te winnen. Zo bent u zeker dat u alle fiscale optimalisaties gebruikt die mogelijk zijn in een vennootschap.

Roberto Musardo die naar de camera kijkt

Wat is het belastingpercentage bij een eenmanszaak?

Belastingen eenmanszaak Tarieven personenbelasting (eerste €9.050 is belastingvrij)
Inkomensschijf Belastingvoet Effectieve Belasting
€ 0 - € 13.870 25% € 1.205
€ 13.870 - € 24.480 40% € 5.449
€ 24.480 - € 42.370 45% € 13.499,50
Vanaf € 42.370 50%

Wat is het belastingpercentage bij een vennootschap?

Het belastingpercentage van de vennootschapsbelasting bedraagt in België 25%. Er bestaat ook een verlaagd tarief van 20%. Dit is enkel van toepassing is op de eerste schijf van €100.000 voor kleinere vennootschappen die voldoen aan bepaalde voorwaardes.

Hoe moet ik een eenmanszaak oprichten?

Een eenmanszaak oprichten is de makkelijkste manier om een ondernemer in Vlaanderen te worden:

 1. Open een bankrekening bij een bank naar keuze;
 2. Kies de locatie van de eenmanszaak (bij u thuis of op een kantoor);
 3. Ga langs bij een sociaal secretariaat zoals Xerius, Liantis of Acerta;
 4. Vraag het ondernemingsnummer aan;
 5. Vraag de correcte vergunningen en verzekeringen aan;

Hoe moet ik een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten heeft heel wat administratieve formaliteiten:

 1. Stel een financieel plan op;
 2. Vraag een zakelijke bankrekening aan en stort het startbudget;
 3. Ga langs bij een financieel adviseur zoals House of Finance om gebruik te maken van alternatieve verloningsmogelijkheden die uw belastingen verder verlagen;
 4. Vraag de correcte vergunningen en verzekeringen aan;
 5. Breng de statuten in orde (identiteit oprichters, naam en doel van de vennootschap, datums algemene vergaderingen);
 6. Stel een oprichtingsakte op en dien deze in bij een registratiekantoor van het FOD financiën;
 7. Leg een aandelenregister aan;
 8. Meld u aan bij het UBO register (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register).

Hoeveel kost een eenmanszaak oprichten?

Een eenmanszaak oprichten kost gemiddeld tussen de €250 en de €750. Dit bedrag is afhankelijk van de sociale bijdrage die betaald moeten worden. Deze zijn in het begin gebaseerd op uw geraamde inkomsten, de inkomsten die u denkt te zullen hebben.

Hoeveel kost een vennootschap oprichten?

Een vennootschap oprichten kost gemiddeld tussen de €1.000 en €2.500 en is duurder dan het oprichten van een eenmanszaak. Dit is het resultaat van complexere opstartformaliteiten en de beperkte aansprakelijkheid die gepaard gaat met het oprichten van een vennootschap.

Advies bij oprichten eenmanszaak

 1. Start met het creëren van een ondernemingsplan;
 2. Doe een marktonderzoek en bepaal wie uw klanten zijn;
 3. Ontwikkel uw bedrijfsstrategie en zoek een manier om uw klanten te bereiken;
 4. Bedenk een catchy bedrijfsnaam;
 5. Laat een website bouwen of bouw er zelf een met behulp van Wix, Drupal, Webflow of Wordpress;
 6. Maak een zakelijk account bij de verschillende social media bedrijven (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter);
 7. Wordt klant bij een erkend ondernemingsloket zoals Xerius, Liantis of Acerta;
 8. Regel alle kredieten en verzekeringen die voor u van toepassing zijn;

Bonus: Indien u zeker bent dat u meer dan €50.000 bruto inkomsten per jaar zal hebben (medische beroepen), ga dan eerst in gesprek met een financieel adviseur om een vennootschap te bespreken. Financieel adviseur Columbus Group is gespecialiseerd in medische beroepen en zal u helpen om jaarlijks €4.000 minder belastingen te betalen.

Advies bij oprichten vennootschap

 1. Volg eerst de bovenstaande 8 punten bij advies bij oprichten eenmanszaak (Deze zijn ook van toepassing op de vennootschap)
 2. Denk goed na over de statuten (Met wie start u de vennootschap en hoeveel inzeg, aandelen krijgt ieder)
 3. Ga op zoek naar een goede boekhouder/accountant met ervaring in uw branche;
 4. Zorg ervoor dat u voldoende financiële ademruimte heeft;
 5. Ontwikkel een toekomst- en vermogensplan.
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op