Aftrekbare kosten

De volledige lijst met aftrekbare kosten voor zelfstandigen

Mar 7, 2024
Erwin Achten
Financial Mentor
Aftrekbare kosten zelfstandigen opgelijst

Als zelfstandige heb je recht op het aftrekken van bepaalde kosten van je belastbaar inkomen. Deze aftrekbare kosten kunnen je belastingdruk verlagen en je financiële situatie verbeteren. In dit artikel zullen we een lijst van aftrekbare kosten voor zelfstandigen bespreken. Het begrijpen van deze kosten kan je helpen om optimaal gebruik te maken van de fiscale voordelen waar je recht op hebt.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn aftrekbare kosten voor zelfstandigen?
 2. Wat zijn beroepskosten?
 3. Voorwaarden aftrekbare beroepskosten
 4. Zijn alle beroepskosten ook aftrekbare kosten?
 5. Soorten aftrekbare kosten
 6. Lijst aftrekbare kosten zelfstandige
 7. Verschil zakelijke kosten en privé kosten
 8. Verschil tussen relatiegeschenken en reclameartikelen
 9. Documentatie aftrekbare kosten
 10. Gevolgen onterecht beroepkosten inbrengen
 11. Aftrekbare kosten werken van thuis uit
 12. Regels aftrekbare kosten startende zelfstandigen & startups

—--------------------------------

Wat zijn aftrekbare kosten voor zelfstandigen?

Aftrekbare kosten voor zelfstandigen zijn uitgaven die zelfstandige ondernemers kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen bij het indienen van hun belastingaangifte. Deze aftrekposten zijn belangrijk omdat ze de belastingdruk van zelfstandigen kunnen verminderen.

Wat zijn beroepskosten?

Beroepskosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met je beroep of zelfstandige activiteiten. Ze worden gemaakt in het kader van het uitoefenen van je beroep en kunnen worden afgetrokken van je belastbaar inkomen bij het doen van je belastingaangifte. Beroepskosten worden beschouwd als noodzakelijke uitgaven die je maakt om je beroep of onderneming te kunnen uitoefenen.

Aan welke voorwaarden dienen aftrekbare beroepskosten te voldoen?

Elke uitgave dient de voldoen aan vier voorwaarden:

 1. De kosten moeten werkgerelateerd zijn. Privékosten mogen dus niet worden gedeclareerd.  
 2. Met de kosten genereer je belastbaar inkomen en houd je je bedrijf draaiend. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld kantoormateriaal, machines of zakenlunches omvatten.
 3. De kosten dienen te worden betaald in hetzelfde jaar waarin je ze wilt aftrekken van jouw belastingen.  
 4. Voor elke kost heb je een bewijs nodig, zoals een factuur, ontvangstbewijs, onkostennota of btw-bon.

Zijn alle beroepskosten ook aftrekbare kosten?

Alle beroepskosten zijn aftrekbare kosten, maar niet alle aftrekbare kosten zijn beroepskosten. Houd ook rekening dat niet elke kost even aftrekbaar is.

Hieronder worden de termen nog eens uitgelegd:

Beroepskost: Een beroepskost is een kost die rechtstreeks verband houdt met de uitoefening van een beroep of activiteit als zelfstandige. Het omvat uitgaven die worden gedaan om inkomen te verwerven of te behouden. Bijvoorbeeld: huur van een kantoorruimte, aankoop van gereedschap of apparatuur, kosten voor opleiding of bijscholing. Beroepskosten worden gemaakt om een beroepsactiviteit mogelijk te maken en zijn volledig aftrekbaar in de belastingaangifte. Ze verminderen het belastbaar inkomen, waardoor de uiteindelijke belastingafdracht lager kan zijn.

Aftrekbare kost: Een aftrekbare kost is een kost die in mindering kan worden gebracht op het belastbaar inkomen van een belastingplichtige. Het omvat niet alleen beroepskosten, maar ook andere kosten die door de belastingwetgeving als aftrekbaar worden beschouwd. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: hypotheekrente, giften aan erkende goede doelen, premies voor pensioensparen of levensverzekeringen, medische kosten boven een bepaalde drempel, enzovoort. Aftrekbare kosten kunnen zowel betrekking hebben op professionele activiteiten als op persoonlijke uitgaven. Ze worden gebruikt om het belastbaar inkomen te verminderen, wat leidt tot een verlaging van de uiteindelijke belastingafdracht.

Kort samengevat verwijst een beroepskost specifiek naar kosten die gemaakt worden om een beroep of activiteit als zelfstandige uit te oefenen, terwijl aftrekbare kosten een bredere categorie vormen en ook persoonlijke uitgaven kunnen omvatten die volgens de belastingwetgeving als aftrekbaar worden beschouwd.

Welke soorten aftrekbare kosten zijn er?

 1. Volledig aftrekbare kosten
 2. Gedeeltelijk aftrekbare kosten
 3. Gemengde aftrekbare kosten
 4. Niet aftrekbare kosten
 5. Forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen
Lijst aftrekbare kosten zelfstandige

Lijst aftrekbare kosten zelfstandige

De volledige lijst van aftrekbare kosten voor zelfstandigen:

 • Kosten kantoor of professionele huisvestiging: intresten op je lening, huur
 • Inrichting kantoor
 • Kantoorbenodigdheden, kantoormateriaal
 • De per kwartaal betaalde sociale bijdragen
 • Verzekeringen: gewaarborgd inkomen, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandige (VAPZ) en Individuele Pensioen Toezegging (IPT)
 • Boekhouderkosten
 • Financiering van uw auto, zoals de leasing, huur of intresten op uw autolening (wagen wordt afgeschreven over meerdere jaren)
 • Verplicht te dragen werkkledij zoals uniform of werkschoenen. Ook beroepsmatige kledij.
 • Parkeerkosten die je betaalt voor uw klanten, leveranciers of personeel zijn 100% aftrekbaar. De eigen parkeerkosten zijn 75% aftrekbaar
 • Zakelijke reiskosten (zowel openbaar vervoer als taxi of vliegtuig, tol, brandstof)
 • Het steunen van initiatieven via sponsoring met publiciteit kan ook volledig ingebracht worden als kost
 • Opleidingen die duidelijk in verband staan met uw beroep
 • Vakliteratuur
 • Onderhoud eigen website

Gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten:

 • Restaurantkosten: 69% aftrekbaar
 • Representatiekosten voor recepties: 50% aftrekbaar
 • Relatiegeschenken: 50% aftrekbaar
 • Reclame voor uw bedrijf gedrukt of online: 50% aftrekbaar
 • Tickets voor congressen en seminaries en de reis- en verblijfskosten: 80% aftrekbaar
 • Bedrijfsauto : voor eenmanszaken is de auto 75% aftrekbaar, voor vennootschappen ligt het tussen 50 en 100% aftrekbaar, dit afhankelijk van de CO2-uitstoot.
 • Autokosten: hieronder verstaat men de kosten voor onderhoud, reparaties, keuring, carwash, verzekeringen, verkeersbelasting, eigen parkeerkosten, pechverhelping,… Voor eenmanszaken zijn deze kosten ook 75% aftrekbaar terwijl voor vennootschappen deze kosten weer tussen de 50 en 100% aftrekbaar zijn. Ook dit is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.
 • Brandstofkosten: 75% aftrekbaar. Dit is omdat de bedrijfswagen vaak ook privé gebruikt wordt. Als u elke dag naar het werkt dient te rijden, dan kan u wel 0,15 euro per kilometer aftrekken als woon-werkverkeer.

Gemengde aftrekbare beroepskosten:

 • Ruimte in eigen woning als kantoor
 • Verwarming, elektriciteit
 • Auto indien privé en zakelijk gebruikt wordt
 • Internetabonnement indien zowel privé als zakelijk gebruikt wordt
 • Telefoon indien zakelijk en privé gebruikt
 • Laptop, tablet, computer indien zakelijk en privé gebruikt

Bij een gemengde aftrekbare kost is het belangrijk om een verdeelsleutel op te stellen. Zo krijg je een realistisch beeld over welk deel je privé gebruikt en welk deel zakelijk.

Niet aftrekbare kosten:

 • Privékosten
 • Verkeersboetes
 • Niet-specifieke kledij
 • Algemene literatuur
 • Belastingen
forfaitaire beroepskosten

Forfaitaire beroepskosten voor vrije beroepen

Een forfaitaire aftrek voor vrije beroepen is een belastingvoordeel dat specifiek is bedoeld voor professionals die werken in vrije beroepen, zoals artsen, advocaten, architecten en consultants. Het is een vast bedrag dat van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken zonder dat er bewijsstukken of facturen hoeven te worden ingediend.

Deze forfaitaire aftrek is bedoeld om de kosten te compenseren die gepaard gaan met het uitoefenen van een vrij beroep, zoals beroepsgerelateerde verzekeringen, beroepsverenigingsbijdragen, vakliteratuur, beroepsreizen en andere beroepskosten. Het bedrag van de aftrek kan verschillen afhankelijk van de specifieke fiscale regels.

Het doel van de forfaitaire aftrek is om de administratieve lasten voor vrije beroepen te verminderen en hen in staat te stellen om eenvoudig een bepaald bedrag van hun inkomsten als beroepskosten af te trekken.

Vrije beroepers hebben dus de mogelijkheid om te kiezen voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten. Het bedrag van deze aftrek wordt berekend op basis van de omzet verminderd met de sociale bijdragen. Hoe hoger de omzet, hoe hoger het percentage van de aftrek. Het grote voordeel van dit systeem is dat je geen bewijsstukken hoeft te overleggen. Je bent dus niet verplicht om bonnetjes te verzamelen. Er is echter ook een negatieve kant: het forfaitaire bedrag is vaak lager dan de werkelijke beroepskosten, waardoor het uiteindelijk toch beter kan zijn om te kiezen voor het bijhouden van alle uitgaven en de bijbehorende administratie.

In onderstaand tabel zijn de percentages zichtbaar die gelden voor aanslagjaar 2023 op de forfaitaire aftrek:

Bruto-inkomsten Percentage
Tot 6410 euro 28,7%
6410 - 12730 euro 10%
12730 - 21190 euro 5%
21190 - 72367,49 euro 3%

Het totale maximum is 4430 euro.

Wat is het verschil tussen zakelijke kosten en privékosten voor zelfstandigen?

Het verschil tussen zakelijke kosten en privékosten voor zelfstandigen ligt in de aard en het doel van de kosten en hoe ze worden gebruikt in relatie tot je onderneming. Onderstaand tabel geeft de grootste verschillen weer.

Zakelijke kosten Privékosten
Gerelateerd aan onderneming Gerelateerd aan persoonlijke uitgaven
Aftrekbaarheid Niet aftrekbaar
Bewijs vereist Geen bewijs vereist

Zakelijke kosten:

Dit zijn kosten die direct verband houden met de activiteiten van de onderneming. Ze worden gemaakt om de bedrijfsvoering mogelijk te maken of te verbeteren. Daarnaast kunnen zakelijke kosten worden afgetrokken van het belastbaar inkomen van de zelfstandige bij het indienen van de belastingaangifte. Dit vermindert de belastingdruk van de zelfstandige, aangezien belastingen alleen worden betaald over de nettowinst na aftrek van zakelijke kosten. Voor zakelijke kosten is het ook belangrijk om gedocumenteerd bewijs te hebben, zoals facturen, bonnen en betalingsbewijzen, om aan te tonen dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt voor zakelijke doeleinden.

Privékosten:

Privékosten zijn uitgaven die voortkomen uit persoonlijke behoeften en niet rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten. Ze worden gemaakt voor persoonlijke doeleinden en niet voor zakelijke doeleinden. Deze kosten zijn over het algemeen niet aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de zelfstandige. Ze worden niet beschouwd als bedrijfskosten en hebben geen invloed op de berekening van de belastingverplichtingen. Aangezien privékosten niet aftrekbaar zijn, is er geen specifiek bewijs vereist om ze te rechtvaardigen in de belastingaangifte. Ze worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de belastingverplichtingen van de zelfstandige.

Het is belangrijk voor zelfstandigen om een duidelijk onderscheid te maken tussen zakelijke kosten en privékosten, zowel bij het bijhouden van hun financiële gegevens als bij het indienen van hun belastingaangifte, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de regels en voorschriften van de belastingdienst.

Wat is het verschil tussen een relatiegeschenk en reclameartikelen?

Een relatiegeschenk wordt gegeven wanneer het geschenk geen directe relatie heeft met de onderneming (bijvoorbeeld een fles wijn geschonken door een softwarebedrijf). Het doel van een relatiegeschenk is vaak het onderhouden van goede relaties, het tonen van waardering of het belonen van loyaliteit.

Aan de andere kant wordt er gesproken van een reclameartikel wanneer het geschenk verband houdt met de onderneming (bijvoorbeeld het uitdelen van pennen met bedrijfslogo). Het doel van een reclameartikel is meestal het promoten van het merk, het vergroten van de naamsbekendheid of het stimuleren van klantbetrokkenheid.

Kort samengevat: een relatiegeschenk heeft geen directe relatie met de onderneming, terwijl een reclameartikel juist wel verband houdt met de activiteiten of producten van de onderneming.

Hoe aftrekbare kosten bijhouden?

Welke documentatie hebben zelfstandigen nodig om hun aftrekbare kosten te ondersteunen?

Als zelfstandige heb je verschillende documenten nodig om je aftrekbare kosten te ondersteunen. Hier zijn enkele belangrijke documentatie die je moet bewaren:

 • Inkoopfacturen: Bewaar alle facturen van de zakelijke uitgaven die je hebt gedaan, zoals kantoormateriaal, apparatuur, reiskosten en andere relevante kosten. Deze facturen moeten de naam van de leverancier, de datum, een omschrijving van de aankoop en het bedrag bevatten.
 • Verkoopfacturen: Houd kopieën bij van de facturen die je hebt verstrekt aan klanten voor geleverde goederen of verleende diensten. Deze facturen moeten je bedrijfsnaam, adres, de datum, een omschrijving van de geleverde goederen of diensten, het bedrag en het BTW-bedrag (indien van toepassing) bevatten.
 • Bankafschriften: Zorg ervoor dat je bankafschriften goed georganiseerd zijn. Deze documenten tonen aan welke zakelijke transacties je hebt uitgevoerd, inclusief inkomsten en uitgaven. Ze dienen als ondersteuning voor je financiële administratie en kunnen worden gebruikt om je aftrekbare kosten te onderbouwen.
 • Kilometerregistratie: Als je gebruikmaakt van een privévoertuig voor zakelijke doeleinden, moet je een nauwkeurige kilometerregistratie bijhouden. Noteer de begin- en eindstanden van elke rit, samen met de reden en de afstand van de zakelijke reis. Deze registratie helpt bij het berekenen van de aftrekbare autokosten, zoals brandstof, onderhoud en verzekering.
 • Overige documentatie: Afhankelijk van je specifieke activiteiten en branche, moet je mogelijk aanvullende documenten bewaren. Dit kan onder andere contracten, ontvangstbewijzen, bonnetjes, verzekeringspolissen en correspondentie omvatten.

Het is belangrijk om alle benodigde documenten goed te organiseren en gedurende de wettelijk vereiste periode te bewaren, meestal zeven jaar. Hierdoor kun je je aftrekposten correct onderbouwen en voldoen aan de vereisten van de belastingdienst. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een boekhouder of belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je alle noodzakelijke documentatie op de juiste manier verzamelt en bewaart.

Wat zijn de mogelijke gevolgen als zelfstandigen onterecht kosten aftrekken?

Als zelfstandigen onterecht kosten aftrekken, kunnen er verschillende gevolgen zijn. Hier zijn enkele mogelijke consequenties:

 • Terugvordering van belastingvoordeel: Als de belastingdienst ontdekt dat je onterecht kosten hebt afgetrokken, kunnen ze het belastingvoordeel dat je hebt genoten terugvorderen. Dit kan resulteren in een hogere belastingaanslag en mogelijk boetes of rentekosten.
 • Boetes en rente: Het onterecht aftrekken van kosten kan leiden tot boetes en rente. De belastingdienst kan een boete opleggen voor het opzettelijk of grof nalatig indienen van onjuiste aangiften. Daarnaast kunnen er rentekosten in rekening worden gebracht voor het te laat betalen van verschuldigde belasting.
 • Onderzoek en verhoor: Als de belastingdienst vermoedt dat er sprake is van onjuiste aftrek van kosten, kunnen ze een onderzoek instellen en je oproepen voor een verhoor. Dit kan leiden tot extra administratieve lasten, vertragingen en mogelijk verdere consequenties als er bewijs wordt gevonden van opzettelijke misleiding.
 • Verlies van vertrouwen: Onjuist handelen met betrekking tot aftrekbare kosten kan het vertrouwen van de belastingdienst en andere zakelijke partners schaden. Dit kan leiden tot reputatieschade en negatieve gevolgen voor je zakelijke relaties en toekomstige kansen.

Het is belangrijk om nauwkeurig en zorgvuldig om te gaan met de aftrekbare kosten en ervoor te zorgen dat je alleen legitieme kosten opgeeft die voldoen aan de vereisten van de belastingdienst. Als je twijfels hebt over bepaalde kosten of fiscale regels, is het raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een boekhouder, belastingadviseur of fiscalist.

Op die manier kun je mogelijke problemen voorkomen en ervoor zorgen dat je aan de wettelijke vereisten voldoet.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor zelfstandigen die vanuit hun eigen woning werken?

Als zelfstandige die vanuit huis werkt, zijn er verschillende kosten die mogelijk aftrekbaar zijn. Hier zijn enkele kostenposten die je als aftrekbaar kunt beschouwen:

 • Kantoorruimte: Als je een aparte ruimte in je huis hebt die exclusief voor zakelijk gebruik is, kun je een deel van de kosten voor de huur, hypotheekrente, onroerendezaakbelasting, verzekeringen en nutsvoorzieningen aftrekken. Dit wordt berekend op basis van het percentage van je huis dat wordt gebruikt als kantoorruimte
 • Inrichting en meubilair: Kosten voor de inrichting en het meubilair van je kantoorruimte kunnen ook aftrekbaar zijn. Dit omvat bijvoorbeeld de aanschaf van een bureau, stoelen, kasten en verlichting die specifiek voor je zakelijke activiteiten worden gebruikt.
 • Kantoorbenodigdheden: Kosten voor kantoorbenodigdheden zoals papier, pennen, inktpatronen, enveloppen en postzegels kunnen als aftrekbaar worden beschouwd.
 • Communicatiekosten: Kosten voor telefoon- en internetabonnementen die gedeeltelijk worden gebruikt voor zakelijke doeleinden kunnen aftrekbaar zijn. Je kunt een deel van deze kosten toewijzen aan je zakelijke activiteiten.
 • Computer- en softwarekosten: Als je een computer, laptop, printer of software aanschaft die je gebruikt voor je bedrijf, kunnen de kosten hiervan aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kosten voor reparatie en onderhoud van deze apparatuur.

Het is belangrijk op te merken dat de aftrekbaarheid van deze kosten afhangt van verschillende factoren, zoals het percentage van je huis dat voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt en de redelijkheid van de kosten. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een boekhouder of belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de specifieke regels en voorschriften met betrekking tot aftrekbare kosten voor zelfstandigen die vanuit huis werken.

aftrekbare kosten startende zelfstandigen

Zijn er speciale regels of criteria voor aftrekbare kosten voor startende zelfstandigen?

Voor startende zelfstandigen gelden over het algemeen dezelfde regels en criteria voor aftrekbare kosten als voor gevestigde zelfstandigen. Er zijn echter enkele specifieke regels en criteria waarmee startende zelfstandigen rekening kunnen houden:

 • Voorbereidingskosten: Kosten die je maakt vóór de officiële start van je onderneming, zoals het opstellen van een ondernemingsplan, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, kunnen aftrekbaar zijn. Deze kosten worden beschouwd als zakelijke opstartkosten.
 • Startersaftrek: Startende zelfstandigen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit is een extra aftrekpost die gedurende de eerste drie jaar van de onderneming kan worden toegepast. De exacte voorwaarden en bedragen kunnen variëren, dus het is raadzaam om de actuele regels van de belastingdienst te raadplegen.
 • Investeringsaftrek: Als startende zelfstandige kun je mogelijk gebruikmaken van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost die van toepassing is op bepaalde investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals apparatuur, machines of voertuigen. De specifieke regels en voorwaarden voor investeringsaftrek kunnen variëren.
 • Verliesverrekening: Als je in het eerste jaar of de eerste jaren van je onderneming verlies maakt, kun je mogelijk dit verlies verrekenen met toekomstige winsten. Dit kan resulteren in een verlaging van je belastbare inkomen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat belastingregels kunnen veranderen en dat het verstandig is om de actuele regelgeving van de belastingdienst te raadplegen of professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de specifieke regels en criteria die gelden voor startende zelfstandigen.

Kosteloos Webinar -  6 juni 2024

10 hacks voor pensioenopbouw
voor zelfstandigen

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op