Fiscale optimalisatie

Wat zijn warrants en hoe werken ze? Uitleg en Voorbeelden

Jun 13, 2024
Foto die de betekenis van warrants uitlegt

Werken met warrants is een onbekende, maar zeer interessante techniek voor bedrijfsleiders, om winsten fiscaal vriendelijk uit de vennootschap te halen. In dit artikel komt u te weten wat warrants zijn, hoe ze opwegen tegen andere fiscale optimalisaties en hoe wij ze risicovrij implementeren bij onze cliënten.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn warrants?
 2. Hoe wordt de waarde van warrants bepaald?
 3. Hoe worden warrants gereguleerd?
 4. Warrants simulatie voorbeeld, hoe werkt het?
 5. Warrants vs andere verloningsmethoden
 6. Nadelen van warrants
 7. Hedgen
 8. Hefboomeffect

—--------------------------------

Hulp nodig met het opzetten van een warrantenplan? Contacteer ons vrijbljvend.

Wat zijn warrants?

Warrants of ‘aandelenopties’ zijn financiële instrumenten die de houder ervan het recht geeft om, op elk moment vóór de vervaldatum, een bepaald aantal onderliggende aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Ze kunnen gebruikt worden als vergoeding voor bedrijfsleiders, als onderdeel van het beloningspakket voor werknemers en als instrument voor bedrijfsfinanciering.

Hoe wordt de waarde van warrants bepaald?

De onderliggende waarde wordt bepaald door aandelen van een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij die belegt in een beursindex (zoals DAX, Euro Stoxx of een andere beursindex).

Dit kunnen bijvoorbeeld aandelen van een ETF (exchange traded fund) met een hoge liquiditeit zijn.

De waarde van de onderliggende aandelen kunnen dalen, stagneren of stijgen in prijs. Een aandelenoptie schommelt sterker dan gewone aandelen.

Aangezien deze techniek gebruikt wordt om fiscaal te optimaliseren, kan de waarde worden beschermd via hedging om de prijs stabiel te houden.

Hoe worden warrants gereguleerd?

In de kern zijn warrants een beleggingsproduct. In kader van fiscale optimalisatie worden ze fiscaal gereguleerd via artikel 41, 3° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid van 1998 en houdende diverse bepalingen.

De wet bepaalt dat:

 • Ontvangen aandelenopties een beroepsinkomen zijn;
 • Er een hoeveelheid belastingen betaald moet worden;
 • 60 dagen na het aanbod belastingen verschuldigd zijn.

Warrants simulatie voorbeeld, hoe werkt het?

De vennootschap koopt bij een financiële instelling warrants aan, kent deze toe aan de bedrijfsleider en deze zijn vervolgens 100% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap.

Na 12 maanden kan de bedrijfsleider de warrants verkopen aan dezelfde financiële instelling, dit is doorgaans een bank. In tegenstelling tot een bezoldiging staat het geld één jaar later op de rekening.

Anderzijds is de wachttijd van één jaar zeer gunstig, in vergelijking met andere technieken zoals liquidatiereserves waar de wachttijd vijf jaar is.

De belastingen die verschuldigd zijn, worden berekend via:

 • Sociale bijdrage;
 • Bedrijfsvoorheffing.

Een deel van de aangelegde aandelenopties (iets meer dan 1/3de) resulteert in een voordeel alle aard (VAA). Het belastbaar loon verhoogt, waardoor extra sociale bijdragen en personenbelasting (bedrijfsvoorheffing) verschuldigd zijn.

Daarnaast dient er een rekening geopend te worden bij een gespecialiseerde bank, samen met een LEI-code om te beleggen met de vennootschap.

Onderstaand het warrants simulatie voorbeeld dat we gebruiken bij onze cliënten.

Simulatie
Vennootschap Privé
Warrants € 40.000 Hedge € 519
LEI-code € 50 Uitbetaling na 1 jaar € 35.971,89
Kost bank € 350
Sociale bijdrage € 3.096.92 VAA € 14.532
Bedrijfsvoorheffing € 5.960,28
Totale budget € 49.430,2 Totale belastingdruk 28,28%

De vennootschap koopt voor 40.000 euro warrants aan en kent deze toe aan de bedrijfsleider. Deze transactie resulteert in een VAA van 14.532 euro, waarop 3.096.92 euro sociale bijdrage en 5.960,28 euro bedrijfsvoorheffing wordt betaald. De aandelenopties hedgen dient privé betaald te worden voor een bedrag van 519 euro.

Na 12 maanden komen de aandelenopties privé vrij voor een bedrag van 35.971,89 euro, wat maakt dat de totale belastingdruk overeenkomt met 28,28%.

Dit kunt u berekenen door het nettobedrag na één jaar (35.971,89 euro) te delen door de warrants + alle kosten (49.430,2 euro). Het resultaat is 71,72%, wat het deel vertegenwoordigt dat u privé overhoudt t.o.v. de brutokost in de vennootschap. Het resterende deel tot 100% is vervolgens het belastingpercentage.

Warrants vs andere verloningsmethoden

Indien u met hetzelfde budget van 49.430,2 euro kiest voor een dividend, dividend VVPR bis of liquidatiereserve of bezoldiging, dan krijgt u het volgende resultaat met een vennootschapsbelasting van 20%:  

Techniek Totale belastingdruk Uitbetaling
Warrants 28,28% € 35.971,89
Dividend VVPR bis 32% € 33.612,54
Dividend 44% € 27.680,91
Liquidatiereserve 31,60% € 33.810,26
Bezoldiging 62,14% € 18.714,21

Bij de liquidatiereserve zal u het geld pas ontvangen na vijf jaar en is het dus gevoelig aan inflatie. Deze inflatiekost is niet meegerekend in de simulatie. 

Komt u niet in aanmerking voor de 20% vennootschapsbelasting, dan wordt u aan 25% belast in de vennootschap:

Techniek Totale belastingdruk Uitbetaling
Warrants 28,28% € 35.971,89
Dividend VVPR bis 36,25% € 31.511,75
Dividend 47,50% € 25.950,86
Liquidatiereserve 35,88% € 31.697,12
Bezoldiging 62,14% € 18.714,21

Zoals u kunt zien wordt het voor de technieken duurder om het geld uit de vennootschap te halen wanneer de vennootschapsbelasting 25% is i.p.v. 20%, behalve voor de warrants.

Dat komt omdat aandelenopties vóór de vennootschapsbelasting ingebracht worden en er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. In tegenstelling tot de andere technieken, waarbij eerst de vennootschapsbelasting verschuldigd is en daarna de resterende belastingen (roerende voorheffingen).

Nadelen van warrants

 1. Belastingen moeten op voorhand betaald worden
  -> Dit zijn de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Met 40.000 euro heeft u daardoor een budget nodig van 49.430,2 euro.
 2. Waarde van de aandelenopties kan dalen.
  -> Dit kan u vermijden door te 'hedgen'.
 3. Veel administratieve formaliteiten bij de opstart.
  -> Een organisatie met de nodige expertise neemt het grootste deel van de formaliteiten op zich.
 4. Warrants zijn complexe financiële instrumenten.
  -> Net zoals punt 3 zorgt een organisatie met de nodige expertise voor een gestroomlijnde werking, waardoor de complexiteit omgevormd wordt tot een eenvoudige manier om fiscaal te optimaliseren.

Het is belangrijk om de risico’s van aandelenopties zorgvuldig te begrijpen. Idealiter doet u beroep op een financiële instelling die risicovrij warrants kan implementeren door te hedgen.

Hedgen

Een ‘hedge’ is een strategie om de risico's van een bepaald beleggingsproduct te beperken. Het wordt vaak gebruikt om mogelijke verliezen in een belegging te compenseren. Het doel van hedging is om het risico op financieel verlies te minimaliseren.

Een hedge is een optionele garantie waarop bedrijfsleiders zich voor eigen rekening kunnen inschrijven. Deze bescherming combineert een gegarandeerde verkoopprijs van de optie aan het einde van de aanhoudingsperiode (12 maanden) met het behoud van een eventuele stijging van de onderliggende waarde.

Bovenstaande berekeningen houden rekening met stagnerende warrants, waarbij de prijs van de aandelenopties ongeveer gelijk blijven. In een worstcasescenario gaat de hedge in werking wanneer de prijs van de aandelenopties daalt (= negatief scenario). In een bestcasescenario stijgen de aandelenopties, met een gunstigere belasting als gevolg (= positief scenario).  

Scenario Negatief Neutraal Positief
Uitbetaling na 1 jaar € 35.390,61 € 35.971,89 € 38.115,36
Belastingdruk 29,45% 28,28% 23,94%

Zoals u kunt zien is een warrantenplan als fiscale optimalisatie voor bedrijfsleiders risicoloos wanneer de waarde van de warrants beschermd wordt met een hedge. Zonder het implementeren van zo’n hedge bent u meer bezig met beleggen dan met fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen.

Ook al daalt de waarde tijdens de periode van 12 maanden met 20%, toch zal er minimum 35.390,61 euro uitbetaald worden. Dit betekent een belastingdruk van 29,45%.

In het beste geval stijgt de waarde, wat in goede beursjaren kan verwacht worden, met een uitbetaling na 1 jaar van 38.115,36 euro en een belastingdruk van 23,94%.

Een hedge nemen op de waarde van de warrants is voor alle duidelijkheid niet verplicht, enkel aangeraden aangezien het gaat over fiscale optimalisatie en niet over een belegging. De doelstelling is m.a.w. om geld uit de vennootschap te halen en niet om een meerwaarde te creëren.  

Kiest u er toch voor om geen hedge te nemen, dan kunt u eveneens na 12 maanden de aandelenopties laten uitbetalen, maar dan draagt u wel een beursrisico. Wanneer de aandelenopties geen hedge hebben en in waarde gedaald zijn, dan bent u niet verplicht deze te verkopen na 12 maanden. U kunt de aandelenopties lichten (verkopen) wanneer u wilt voor de komende 14 jaar na het verstrijken van de eerste 12 maanden.  

Hefboomeffect

In principe kunt u kiezen wanneer en hoeveel warrants u als verloning wenst op te nemen. De regels blijven gelijk. Kort door de bocht kiest u hoeveel budget er naar de aandelenopties gaat en 12 maanden later ontvangt u het geld privé.

In de eerste simulatie ziet u dat er een voordeel alle aard ontstaat van 14.532 euro wanneer u voor 40.000 euro aan aandelenopties aankoopt i.k.v. een fiscale optimalisatie.

Voordeel alle aard wordt bij uw bruto bezoldiging geteld waardoor u dus wordt belast op:

 • Sociale Bijdrage;
 • Bedrijfsvoorheffing.

Voor 40.000 euro warrants betaalt u 3.096.92 euro sociale bijdragen en 5.960,28 euro bedrijfsvoorheffing zodat u op een totaal budget uitkomt van 49.430,2 euro.  

Er zijn twee voordelen verbonden aan het verhogen van het voordeel alle aard (VAA):

 • Hoger wettelijk pensioen;
 • Indien de VAA maandelijks is, kunt u meer sparen in uw IPT.

De IPT is een pensioenplan waarbij de vennootschap spaart voor de bedrijfsleider op een fiscaalvriendelijke manier. In een volgend hoofdstuk gaan we hier dieper op in. De IPT wordt berekend op basis van regelmatige en maandelijkse betaalde bruto bezoldigingen, inclusief VAA. De enige uitzondering zijn de sociale bijdragen die per kwartaal betaald worden. Indien uw accountant de VAA onregelmatig of jaarlijks aangeeft, dan telt dat helaas niet mee voor de IPT-berekening.

Aandelenopties op maandelijkse basis aanleggen, resulteert in een maandelijkse VAA, wat maakt dat de VAA van 1.211,00 euro (14.532 euro /12) zal meetellen voor de IPT.

Daarnaast kan de IPT ook gebruikt worden om privé te investeren in vastgoed met bruto gelden van de vennootschap en heeft de IPT de mogelijkheid om te beleggen in fondsen en ETF’s.

Warrants kent m.a.w. een hefboomeffect op:

 • Meer wettelijk pensioen
 • IPT (aanvullend pensioen)
 • Privévastgoedinvesteringen
 • Vermogensopbouw via beleggingsfondsen of ETF's
 • Lagere vennootschapsbelasting
 • Gunstig tarief om geld uit de vennootschap te halen
 • Privé meer beleggingsmogelijkheden

Hulp nodig met uw warrantenplan?

Bent u een bedrijfsleider en wilt u weten hoeveel een warrantenplan u precies kan opleveren? Ons deskundig team staat klaar om u te begeleiden bij het berekenen, opstarten en beheren van een warrantprogramma dat is afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe we u kunnen helpen om het meeste uit uw loonstructuur te halen.

Kosteloos Webinar voor Bedrijfsleiders

Privé vastgoed kopen en betalen met
de vennootschap

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op