Impact fiscale hervormingen

Welke impact heeft de fiscale hervorming op uw vermogen?

Mar 11, 2024
Roberto Musardo
Managing Partner
Impact fiscale hervormingen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem legt zijn plannen voor een eerste fase van de bredere fiscale hervorming op tafel. Het uitgangspunt: een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen en consumptie. 

Het voorstel heeft als doel werken en ondernemen stimuleren en het fiscaal systeem groener, moderner en eenvoudiger maken. Om de inkomsten die de regering daardoor misloopt te compenseren, zouden vermogen, ongezonde consumptie en vervuiling ontmoedigd worden door een zwaardere belasting.

Maar wat zijn de gevolgen voor ondernemers en vennootschappen? 

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka bekijkt de hervormingen kritisch en stelt zich toch enkele vragen:

“Als werken lonender wordt voor de laagste lonen zullen meer mensen de stap naar de arbeidsmarkt zetten. Die ambitie van de Minister van Financiën delen we. Maar de manier waarop de fiscale hervorming gefinancierd wordt door de bedrijven, doet vragen rijzen. De helft van de factuur wordt immers doorgeschoven naar de ondernemingen die nu al moeite hebben om competitief te blijven in een internationale context. Daarnaast maakt deze voorgestelde hervorming het ook moeilijker om toptalent aan te trekken en marktconform te verlonen.”

In ons webinar over de fiscale hervormingen gaan we dieper in op de impact die deze hervorming heeft op ondernemers en bedrijven. Daarnaast geven we u mee hoe u dit jaar nog zoveel mogelijk fiscaal voordeel kan halen voor de nieuwe hervorming ingaat.  

Mix van voorstellen die 6 miljard euro aan belastingen doen verschuiven.

Minister van Peteghem wil dat zijn plannen voor een fiscale hervorming vanaf januari 2024 ingaan. In die plannen stelt hij een lastenverlaging van bijna 6 miljard euro voor. Toch zou die ‘tax gut’ geen gat in de begroting slaan. 

Wij geven een overzicht van de belangrijkste punten in het plan van Minister Van Peteghem:

  1. Aanpassing van de belastingschijven.
  2. Harmonisatie van de btw-tarieven.
  3. Verdubbeling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.
  4. Hervorming van het systeem van de optieplannen.
  5. Vermogensinkomsten en roerende voorheffing.
  6. Conclusie

Aanpassing van de belastingschijven 

De belastingschijven worden aangepast, zodat minder mensen in de hoogste schijf van 50% terechtkomen. Ook de belastingvrije som wordt hoger. Dat maakt dat wie werkt, jaarlijks 835 euro meer overhoudt. Wie van een uitkering leeft, zoals gepensioneerden en werklozen, krijgt dat niet.

Vervolgens moet het veel langer duren voor u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf van 50% valt. Ook de werkbonus, een fiscaal voordeel voor lage lonen, wordt uitgebreid.

Harmonisatie van de btw-tarieven 

De belastingverlaging verdient zich terug via taksen op vermogen en consumptie door het harmoniseren van een nieuw, verlaagd btw-tarief van 9% (i.p.v. 6 en 12%), met behoud van het normale tarief van 21% en invoering van een 0%-tarief voor bepaalde gezonde en noodzakelijke producten.

Verdubbeling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

De 'eerlijke bijdrage op vermogens' levert zo’n 1,8 miljard euro per jaar op. Het gaat om de minimumbelasting op multinationals, het verdubbelen van de opbrengst van de effectentaks en een hervorming van de DBI-aftrek voor bedrijven die investeren in aandelen van andere vennootschappen.

Bedoeling wordt dat tussen moeder- en dochterbedrijven de aftrek wordt uitgebreid naar een volledige aftrek, maar dat hij voor pure beleggingsstructuren strakker wordt. Met dat laatste wordt gedoeld op bedrijven die meer dan 2,5 miljoen euro aan aandelen van een ander bedrijf bezitten, zonder er 10% van het kapitaal te hebben.

Hervorming van het systeem van de optieplannen 

Ter vereenvoudiging van de personenbelasting zou het onder meer de bedoeling zijn om voordelen alle aard, een toch wel vaak gebruikte verloningstechniek, voortaan te waarderen aan hun werkelijke waarde. Vandaag worden deze voordelen veelal forfaitair gewaardeerd waardoor het fiscaal interessant is hiervan gebruik te maken.

Vermogensinkomsten en roerende voorheffing

Via de verlaging van de progressieve tarieven is het de bedoeling om de lasten op arbeid naar beneden te brengen. Ter compensatie zullen inkomsten uit vermogen meer worden belast. Zo wil de Minister belastingen op huurinkomsten berekenen op de werkelijke huurinkomsten in plaats van op basis van het kadastraal inkomen. Dit aan een belastingtarief van 25%. Belangrijk aandachtspunt als u aan nieuwe vastgoedinvesteringen denkt.

Er zou ook een meerwaardebelasting op vastgoed worden voorzien van 15% bij verkoop van vastgoed. Hetzelfde geldt voor meerwaarde op financiële activa zoals aandelen en obligaties. 

Hier staat tegenover dat het tarief van de roerende voorheffing zou dalen van 30% naar 25%.

Conclusie

De hervorming van de personenbelasting moet voor een verschuiving in het fiscale landschap zorgen. De lasten op arbeid moeten naar beneden. Ter compensatie zullen inkomsten uit vermogen meer worden belast. 

Wilt u meer weten over de gevolgen van de fiscale hervorming op uw bedrijf? Volg dan ons Webinar ‘Welke impact heeft de fiscale hervorming op uw vermogen?’ of maak een afspraak met één van onze experts.

Bekijk onze kosteloze opleiding over de hervormingen

Tijdens deze opleiding ontdekt u de belangrijkste fiscale hervormingen en hoe deze invloed hebben op uw vermogen en uw vennootschap. Schrijf u hier in om het Webinar te herbekijken en kom te weten hoe u dit jaar nog maximaal fiscaal voordeel kunt halen.

Bronnen:

Kosteloos Webinar -  25 april 2024

8 investeringstechnieken
voor bedrijfsleiders

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op