Fondsen op maat

Wat zijn beleggingsfondsen?

Mar 7, 2024
Wat zijn de beste beleggingsfondsen?

Aangezien u vandaag verkiest om het artikel over beleggingsfondsen te lezen, ben ik ervan overtuigd dat u zich goed wilt informeren over de verschillende mogelijkheden. Lees het artikel aandachtig zodat u direct aan de slag kan met het maken van de juiste beslissingen om het maximale vermogen op te bouwen.

Wat zijn beleggingsfondsen?

beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten waarbij het geld verspreid wordt in meerdere activaklassen. Hierdoor wordt het risico van beleggen gespreid over verschillende beleggingsproducten. Zo kan er bijvoorbeeld worden belegd in aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. 

Afhankelijk van het soort fonds, kan er worden belegd in één specifieke sector of regio of over verschillende.

Waarom investeren in beleggingsfondsen?

Investeren in beleggingsfondsen biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere beleggingsvormen. Ten eerste is het risico van beleggen gespreid over verschillende beleggingsproducten, waardoor het risico wordt verlaagd. 

Ten tweede is het mogelijk om met een relatief klein bedrag te investeren, omdat het geld van meerdere beleggers bij elkaar wordt gelegd. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om te beleggen in beleggingsfondsen. 

Ten derde zijn beleggingsfondsen transparant en wordt er regelmatig gerapporteerd over de kosten, behaalde resultaten en aanpassingen i.f.v. de marktsituatie. 

Hoe kies je een geschikt beleggingsfonds?

Bij het kiezen van een geschikt beleggingsfonds zijn er verschillende zaken waar u op moet letten. Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar de kosten van het fonds. Dit kunnen zowel de directe als indirecte kosten zijn, zoals de beheerkosten, transactiekosten en belastingen. Deze kosten kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke rendement. 

Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar de beleggingsstrategie van het fonds. Het is belangrijk dat de beleggingsstrategie aansluit bij uw persoonlijke doelen en risicoprofiel. 

Ten derde is het belangrijk bij actief beheerde beleggingsfondsen, om te kijken naar de ervaring en kwaliteit van de fondsbeheerder. Een goede fondsbeheerder heeft vaak een lange staat van dienst en kan goede resultaten in het verleden aantonen.

Welke type beleggingsfondsen zijn er?

Er zijn hoofdzakelijk 2 verschillende type beleggingsfondsen:

 1. Passief beheerde fondsen

Deze fondsen volgen een bepaalde index, zoals de AEX of de S&P 500. Hierdoor zijn de kosten vaak lager dan bij actief beheerde fondsen.

 1. Actief beheerde fondsen

Deze fondsen wordt door een fondsbeheerder actief belegd met een bepaalde strategie om zo een hoger rendement te behalen dan de markt. Hierdoor zijn de kosten vaak hoger dan bij passief beheerde fondsen.

Beide behoren tot een gediversifieerde beleggingsportefeuille, dus het één is niet beter dan de andere. De markt kent voor- en tegenstanders bij beide types. U kan dus het best advies inwinnen bij een partij die beide kan aanbieden en de beleggingen i.f.v. uw doelen samenstelt. 

Welke soorten beleggingsfondsen zijn er?

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen beschikbaar op de markt, elk met hun eigen kenmerken en doelen. Hieronder volgt een zo volledig mogelijk overzicht van de meest voorkomende fondstypes:

 1. Aandelenfondsen: Deze fondsen beleggen in aandelen van verschillende bedrijven en sectoren. Het doel van deze fondsen is om beleggers te laten profiteren van de groei van deze bedrijven en de aandelenkoersen.
 2. Obligatiefondsen: Obligatiefondsen beleggen in obligaties van bedrijven, overheden en andere instellingen. Het doel van deze fondsen is om beleggers een vast rendement te bieden door middel van rentebetalingen.
 3. Gemengde fondsen: gemengde fondsen combineren verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed, om een gebalanceerde portefeuille samen te stellen. Het doel van deze fondsen is om beleggers een diversificatie te bieden en risico's te spreiden.
 4. Bancaire fondsen: Dit zijn fondsen die aangeboden worden door een bank, wat maakt dat er bepaalde regels en eigenschappen aan verbonden zijn. Een bancair fonds is het eigen product van de bank.
 5. Tak 23 fondsen: Dit zijn fondsen die aangeboden worden door een verzekeringsmaatschappij. Het betreft fondsen van andere fondsbeheerders en kennen andere regels dan bancaire fondsen.
 6. Vastgoedfondsen: Dit type fonds belegt in onroerend goed, zoals kantoren, winkelcentra en appartementencomplexen. Het doel van deze fondsen is om beleggers te laten profiteren van de huurinkomsten en waardestijging van het vastgoed.
 7. Indexfondsen: Een indexfonds is een type beleggingsfonds dat als doel heeft om de prestaties van een bepaalde beursindex zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Een beursindex is een maatstaf voor de prestaties van een groep aandelen op een bepaalde beurs, zoals de S&P 500 in de Verenigde Staten.
 8. ETF's: Exchange Traded Funds zijn een soort beleggingsfonds dat een onderliggende economie, sector of index probeert te volgen. Dit wordt bereikt door te beleggen in een activamand, zoals aandelen en obligaties.
 9. Hedgefondsen: Hedgefondsen zijn doorgaans alleen toegankelijk voor grote institutionele en vermogende beleggers. Deze fondsen beleggen in een breed scala aan activa, zoals aandelen, opties, grondstoffen en valuta's. Het doel van deze fondsen is om een hoog rendement te behalen, ongeacht de marktomstandigheden.
 10. Private equity-fondsen: Dit type fonds belegt in niet-beursgenoteerde bedrijven en start-ups. Het doel van deze fondsen is om beleggers te laten profiteren van de groei van deze bedrijven en ze uiteindelijk met winst te verkopen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillende soorten fondsen die beschikbaar zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat elk type fonds zijn eigen risico's en rendementen heeft en dat beleggers zorgvuldig moeten overwegen welk type fonds het beste bij hun noden, behoeften, doelen en risicobereidheid past.

Wat is het verschil tussen een distributie beleggingsfonds en een kapitalisatie beleggingsfonds?

Bij de aankoop van een beleggingsfonds, kan u meestal kiezen tussen een distributie- en een kapitalisatievariant:

 1. Distributiefondsen:
  Ook wel dividendfondsen genoemd. Elk jaar wordt een dividend uitbetaald, dat bestaat uit de opbrengsten van het fonds door bijvoorbeeld dividenden van onderliggende aandelen of interesten van obligaties.
 2. Kapitalisatiefondsen:
  De opbrengsten worden herbelegd in het fonds. Er worden dus geen dividenden uitbetaald. Door de opbrengsten te kapitaliseren (opnieuw herbeleggen) ontstaat er een exponentiële groei door interest op interest te krijgen. Voorbeeld: op € 100.000 krijgt u 2%, wat het jaar nadien een bedrag van € 102.000 geeft. Met hetzelfde rendement van 2%, maar dit keer op € 102.000 gerekend, zal de meerwaarde geen € 2.000 zijn, maar € 2.040. Op die manier worden de winsten vergroot, ook al blijft de interest van het dividend gelijk.

Kosten en belastingen omtrent beleggingsfondsen

Als belegger moet u rekening houden met verschillende belastingen, taksen en kosten die van toepassing kunnen zijn op beleggingsfondsen. Hieronder vindt u een overzicht:

 1. Instapkosten beleggingsfondsen:
  Dit zijn kosten die worden berekend bij iedere aankoop. In tegenstelling tot wat het woord doet vermoeden, is de kost niet alleen van toepassing bij de eerste aankoop. Het is belangrijk om te onthouden dat de kost verschuldigd is wanneer u een storting doet. Stel dat dit 1% is en u belegt € 1.000 per maand, dan is de kost € 10 per maand. Stel dat u eenmalig € 120.000 belegt, dan is de instapkost eenmalig € 1.200. Indien u € 1.000 per maand gedurende 10 jaar zou beleggen, dan is de totale inbreng ook € 120.000 geweest en dus is de instapkost gelijk aan de eenmalige belegging.
 2. Uitstapkosten beleggingsfondsen:
  Dit zijn de kosten die u moet betalen wanneer u uit een beleggingsfonds stapt voor de aangegeven vervaldag. Dit bedrag staat vermeld op het informatiedocument van het fonds en bedraagt gemiddeld 0.5%. Merendeel van de beleggingsfondsen hebben echter geen uitstapkost. Bij tak 23 beleggingsfondsen, afgesloten door een verzekeraar, is de uitstapkost 5% degressief. Dit wilt zeggen dat elk jaar uw uitstapkost verlaagd wordt met 1%. Na 5 jaar zal u dan geen uitstapkosten meer moeten betalen.
 3. Beheerskosten beleggingsfondsen:
  Om het fonds te beheren, zal de fondsbeheerder een percentage in rekening nemen. Dit is de reden waarom passieve fondsen zoals ETF’s en indexfondsen goedkoper zijn dan actieve fondsen, omdat er weinig tot geen beheer aan te pas komt, behalve voor de administratieve formaliteiten. Beheerskosten is een percentage op het beleggingskapitaal. Stel dat u € 100.000 heeft belegd in 2022, dan betaalt u een beheerskost van € 1.000 dat jaar indien de beheerskost 1% zou zijn. Een jaar later heeft u 10% rendement behaald en komt het beleggingskapitaal op € 110.000, dan zal u een jaar later 1% betalen op € 110.000, wat neerkomt op € 1.100. Een andere manier om ernaar te kijken is, stel dat u een rendement in 2023 haalt van 10% met een beheerskost van 1%, dan heeft u werkelijk 9% gekregen.
 4. Beurstaks beleggingsfondsen (TOB):
  Dit is een belasting die beleggers aangerekend krijgen bij het aankopen en verkopen van beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, ETF’s en beleggingsfondsen. Bij aankoop en verkoop is de beurstaks dezelfde, behalve bij beursgenoteerde fondsen die hun dividenden kapitaliseren. Hierbij bent u bij aankoop vrijgesteld en bij verkoop betaalt u 1,32% beurstaks. Er zijn 3 tarieven die afhankelijk zijn van het soort beleggingsinstrument, namelijk 0,12%, 0,35%, 1,32%. Deze belasting wordt aangerekend, ongeacht winst of verlies, op kapitalisatiefondsen aangezien distributiefondsen meestal vrijgesteld zijn van de beurstaks. In de meeste gevallen, als er een beurstaks verschuldigd is, zal de beurstaks van 1,32% van toepassing zijn.
 5. Premietaks beleggingsfondsen:
  Tak 23 beleggingen, aangeboden door verzekeringsmaatschappijen, zijn vrijgesteld van de beurstaks en elk andere belasting zoals de Reynders taks en dividendbelasting, omdat de premietaks bevrijdend werkt. In de plaats hebben tak 23 beleggingen een premietaks. Natuurlijke personen betalen 2% premietaks en rechtspersonen 4,4%. Op tak 6 beleggingen daarentegen is er geen premietaks verschuldigd, wat maakt dat belastingsgewijs een tak 6 voordeliger is dan een tak 23 voor vennootschappen.
 6. Reynders taks:
  Dit is een belasting van 30% roerende voorheffing op inkomsten van obligaties. Bij obligatiefondsen of gemengde fondsen (met minstens 10% obligaties en cash), wordt m.a.w. steeds een belasting van 30% gerekend op de winsten (meerwaarde) van het vastrentende deel. Deze belasting geldt doorgaans voor zowel kapitalisatie- als distributiefondsen. Aandelenfondsen zijn vrijgesteld, net als gemengde fondsen met minder dan 10% obligaties en cash.
 7. Dividendbelasting:
  Uitgekeerde dividenden worden steeds belast aan een roerende voorheffing van 30%, los van de hoeveelheid obligaties in het fonds. Aangezien enkel distributiefondsen dividenden uitbetalen, is de dividendbelasting enkel van toepassing op distributiefondsen en zijn kapitalisatiefondsen vrijgesteld van de belasting.
 8. Meerwaardetaks beleggingsfondsen:
  De roerende voorheffingen bij de Reynders taks en dividendbelasting zijn ook een vorm van meerwaardetaks. Een andere vorm bestaat ook als beleggingen met de vennootschap worden gedaan. De meerwaardetaks is dan gelijk aan de vennootschapsbelasting van 20% of 25%. De vennootschapsbelasting wordt nooit gecombineerd met roerende voorheffingen en krijgt voorrang.

Zoals u ziet belast de overheid graag uw inzet om een vermogen op te bouwen. Laat u dat vooral motiveren om meteen actie te ondernemen met de kennis die u net opgedaan heeft. 

Kosteloos Webinar -  6 juni 2024

10 hacks voor pensioenopbouw
voor zelfstandigen

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op