Tak 6

Alles over Tak 6 | Betekenis, voordelen en rendement

Mar 7, 2024
Betekenis Tak 6 fondsen uitgelegd

In een tijd waarin financiële vooruitgang de wereld transformeert, staan ondernemers voor nieuwe uitdagingen en kansen. In dit artikel ga ik dieper in op tak 6 fondsen en hoe ze kunnen helpen om het maximale uit uw vermogen te halen.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Betekenis tak 6
 2. Voordelen van tak 6
 3. Belastingen tak 6
 4. Tak 6 vs tak 23
 5. Tak 6 vs DBI fonds
 6. Voorbeeld tak 6
 7. Conclusie

—--------------------------------

Betekenis tak 6

Tak 6 is een verzekeringsproduct volgens het Luxemburgs recht. Tak 6 wordt beschouwd als een flexibele en transparante manier om uw vermogen te laten groeien met geld in de vennootschap. Alle vennootschapsvormen komen in aanmerking, van management- en werkvennootschappen tot zelfs VZW’s. I

Een tak 6 werkt als volgt: beleggers storten hun geld in een verzekeringspolis, waarbij ze kunnen kiezen uit een breed scala aan beleggingsfondsen die worden aangeboden door de verzekeringsmaatschappij. Deze beleggingsfondsen kunnen bestaan uit aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingsmogelijkheden. 

Voordelen van tak 6

 1. Diversificatie en flexibiliteit: Een van de belangrijkste voordelen van tak 6 fondsen is dat ze u de mogelijkheid bieden om te investeren in een breed scala aan beleggingsmogelijkheden met elk hun eigen focus en risicoprofiel met een hoger potentieel rendement. Door uw beleggingen te diversifiëren, vermindert u het risico. U kunt gebruikmaken van de expertise van professionele fondsbeheerders die de markt constant analyseren en beleggingsbeslissingen nemen op basis van grondig onderzoek. Sommige maatschappijen bieden de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s.

  Indien u met de vennootschap al geïnvesteerd hebt in vastgoed, dan kan u perfect met de overgebleven cash in een tak 6 beleggen i.p.v. op de rekening laten staan. Zelfs als u bewust uw privéloon laag houdt en bijgevolg meer geld in de vennootschap heeft. Indien u kiest voor liquidatiereserves of als startende vennootschap nog niet in aanmerking komt voor de VVPR bis dividend, dan kan u de liquide middelen in de vennootschap beleggen in een tak 6 om de wachttermijn te overbruggen.
 2. Voordelige kostenstructuur: Tak 6 fondsen kunnen ook aantrekkelijke fiscale voordelen bieden. Er is geen premietaks, beurstaks of effecten taks verschuldigd. Dit wil zeggen dat u zeer voordelig kan beleggen met de vennootschap.

  Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van clean share fondsen en niet van spiegel fondsen waarbij er geen commissies/retrocessies worden uitbetaald van fondsbeheerder aan de verzekeringsmaatschappij. Dit type fondsen zijn niet rechtstreeks beschikbaar voor particuliere beleggers, maar enkel via gespecialiseerde structuren zoals een tak 6.
 3. Luxemburgse bescherming: De Luxemburgse veiligheidsdriehoek biedt extra bescherming met een overeenkomst tussen drie partijen: de verzekeraar (aanbieder van de tak 6), de depotbank en toezichthouder CAA. Dankzij het zogenaamde supervoorrecht heeft de vennootschap als onderschrijver voorrang op andere schuldeisers van de verzekeraar of depotbank. Deze bescherming is uniek in Europa en waarborgt de juridische en fysieke scheiding van de activa (beleggingen). 

  Het CAA (Commissariat aux Assurances) controleert elke drie maanden de scheiding van de activa. In geval van financiële problemen bij de verzekeraar heeft de toezichthouder de bevoegdheid om de rekeningen te blokkeren, waardoor de rechten van de verzekeringnemers (vennootschap die de belegging onderschrijft) worden beschermd. 
 4. Flexibele boekhouding: Een tak 6 behandelt al uw beleggingen binnen het product als één geheel. Hierdoor kunt u zonder kosten en boekhoudkundige gevolgen tussen fondsen schakelen. In tegenstelling tot directe investeringen in beleggingsfondsen, die invloed hebben op uw boekhouding en mogelijk extra kosten met zich meebrengen. 

Belastingen tak 6

Een tak 6 werkt met een bevrijdende meerwaardebelasting. Dit wil zeggen dat de winsten uit de belegging belast worden aan hetzelfde tarief als de bedrijfswinst, namelijk 20% of 25% vennootschapsbelasting. Negatieve rendementen worden geboekt als een verlies en zijn fiscaal aftrekbaar. 

Bevrijdend wil zeggen dat er verder geen andere belastingen meer verschuldigd zijn dan de vennootschapsbelasting zoals de beurstaks, Reynders taks of premietaks. 

Tak 6 vs Tak 23

In tegenstelling tot een tak 23 is tak 6 geen traditionele verzekeringsproduct, waar normaliter een verzekeringnemer (betaler), verzekerde en begunstigde bij leven en overlijden is. Bij een tak 6 is er enkel een verzekeringnemer (betaler) en kan dus het meest vergeleken worden met een effectenrekening.

Bij een tak 6 is de belegger de vennootschap zelf, terwijl bij een tak 23 u zowel privé als met de vennootschap kan beleggen. Privé beleggen doet u beter in een tak 23 en met de vennootschap beleggen doet u beter met een tak 6. Een tak 23 heeft namelijk een premietaks van 2%, maar als er met de vennootschap belegd wordt, dan is de premietaks 4,4%, terwijl dat 0% is bij een tak 6. 

Dus met de vennootschap beleggen via een tak 6 is voordeliger dan tak 23 vanwege de voordelige kostenstructuur en de mogelijkheid om te beleggen in clean share fondsen en ETF’s.

Tak 6 vs DBI fonds

Een DBI fonds is een bancair alternatief voor de tak 6. Er zijn grote verschillen tussen beide producten waardoor het belangrijk is om de eigenschappen te kennen. Beide zijn beleggingsproducten voor de vennootschap en daar stopt de gelijkenis.

Maatwerk en diversificatie

Een DBI fonds heeft weinig tot geen mogelijkheden om een beleggingsplan op maat te voorzien omdat de fondsen die aangeboden worden doorgaans van de bankinstelling zelf zijn en 100% in aandelen beleggen. Met een tak 6 zijn alle risicoprofielen mogelijk van 0% aandelen tot 100% aandelen. Daarnaast biedt tak 6 ook de mogelijkheid om in fondsen of ETF’s te beleggen met een lage kostenstructuur zonder commissies. Dit is bij een DBI fonds niet mogelijk.

Doordat de tak 6 onafhankelijke en clean share fondsen met lage kosten kan aanbieden, is er een hoger niveau aan maatwerk mogelijk. Van defensieve obligatiefondsen tot dynamische aandelenfondsen en indexfondsen zoals de S&P 500.

Belastingen

De meerwaarde wordt bij een DBI fonds niet belast, bijgevolg zijn verliezen ook niet fiscaal aftrekbaar. Een tak 6 wordt belast op basis van de vennootschapsbelasting en eventuele verliezen zijn fiscaal aftrekbaar. De vrijstelling bij een DBI fonds is geldig indien de belegging voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Participatievoorwaarde: De investerende vennootschap moet minstens 10% of 2,5 miljoen euro investeren. Doorgaans als KMO niet evident. Om toch te kunnen genieten van de vrijstelling op meerwaardebelasting, moet de DBI fonds als distributiefonds jaarlijks minstens 90% van haar netto-inkomsten (meerwaarde) uitkeren als dividend, waardoor er in principe een roerende voorheffing verschuldigd is van 30% op de uitkering van het dividend. Een jaar later kan u de roerende voorheffing van 30% recupereren via de vennootschapsbelasting. 
 2. Taxatievoorwaarde: Het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt moet een normaal taxatieregime ondergaan. Een deel van de meerwaarde wordt wel belast indien het DBI fonds belegt in een bedrijf dat geen normale taxatie heeft ondergaan. De belasting is dan verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde van dat bedrijf die niet voldoet aan de taxatievoorwaarde.
 3. Permanentievoorwaarde: De investerende vennootschap moet minstens 1 jaar geïnvesteerd blijven.

Risico financiële vennootschap

Een ander belangrijk verschil is het risico op het worden van een financiële vennootschap. Een belangrijk nadeel aan een financiële vennootschap, is dat de vennootschap het verlaagd tarief van 20% misloopt gedurende elk aanslagjaar waarin zij wordt gecategoriseerd als een financiële vennootschap. 

Een financiële vennootschap heeft betrekking op vennootschappen die aandelen in bezit hebben. Een vennootschap is voor de belastingen een financiële vennootschap wanneer de ‘beleggingswaarde’ op het actief, meer dan 50% bedraagt van het gestorte kapitaal plus de belaste reserves en de geboekte meerwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met participaties meer of gelijk aan 75%.

In de praktijk kiezen beleggers van een DBI fonds, aandelenfondsen met een lager rendementspotentieel om te vermijden dat de geboekte meerwaarde ervoor zorgt dat de vennootschap boven de 50% komt en bijgevolg een financiële vennootschap wordt.

Een voorbeeld

Een vennootschap heeft eind boekjaar 2022 € 1.000 gestort kapitaal, € 100.000 beschikbare reserves en € 4.000 te belasten meerwaarde. Op het actief van de balans staat een beleggingswaarde van € 80.000. Het totaal is € 105.000 (€ 1.000 + € 100.000 + € 4.000). 

De beleggingswaarde van € 80.000 is groter dan € 52.500 (50% van € 105.000), wat betekent dat de vennootschap een financiële vennootschap is.

Een tak 6 is hiervan vrijgesteld waardoor u met een tak 6 nooit een financiële vennootschap kan worden. 

De strategie om een laag loon privé op te nemen en de winsten in de vennootschap op te bouwen, zorgt ervoor dat de beschikbare reserves sneller stijgen. Dit kan in sommige gevallen gunstig zijn om fiscale redenen, maar zoals u kan zien in het voorbeeld kan die strategie er ook voor zorgen dat u sneller in aanmerking komt om een financiële vennootschap te worden. 

Conclusie

De tak 6 is een gunstige techniek om vermogen op te bouwen met de vennootschap. Het wordt nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om op alle vlakken simultaan te optimaliseren. Kijk maar naar het voorbeeld van de financiële vennootschap en de strategie om privé een laag loon op te nemen. Hier wordt de combinatie gemaakt tussen beleggingen, loonstrategie, fiscale optimalisatie, structuur vennootschap en zoveel meer. 

Laat u begeleiden door een partij die u op alle vlakken kan adviseren. U weet als geen ander na het lezen van dit artikel hoe belangrijk het is om goed advies te krijgen zodat u het maximale uit uw vermogen kan halen.

Kosteloos Webinar -  25 april 2024

8 investeringstechnieken
voor bedrijfsleiders

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op