Aandelenfondsen uitgelegd

Wat zijn aandelenfondsen?

Mar 7, 2024
Wat zijn aandelenfondsen?

Aandelenfondsen bieden beleggers een toegankelijke en effectieve manier om deel te nemen aan de dynamische wereld van de aandelenmarkt. Deze fondsen kunnen zowel passief als actief worden beheerd, waarbij beleggingsprofessionals de markt analyseren en strategische beslissingen nemen om een hoger rendement te behalen. In dit artikel verkennen we de voordelen en nadelen van beleggen in aandelenfondsen.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn aandelen?
 2. Voordelen beleggen in aandelen
 3. Hoe werkt het investeren in aandelen?
 4. Wat zijn aandelenfondsen?
 5. Welke soorten aandelenfondsen zijn er?
 6. Kiezen voor aandelen of aandelenfondsen?
 7. Voordelen aandelenfondsen
 8. Nadelen aandelenfondsen
 9. Beurstaks aandelenfondsen
 10. Roerende voorheffing aandelenfondsen
 11. Wat zijn de beste aandelenfondsen?
 12. Hoe kiest u het beste aandelenfonds?
 13. Conclusie

—--------------------------------

Wat zijn aandelen?

Aandelen vertegenwoordigen een deel van een bedrijf. Wanneer u aandelen van een bedrijf koopt, wordt u een aandeelhouder en heeft u recht op een deel van de winst.

Het kopen van aandelen is dus een manier om te investeren in een bedrijf en om te genieten van hun groei en succes.

Aandelen worden verhandeld op beurzen en de waarde wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals vraag en aanbod, economische omstandigheden, bedrijfsprestaties en andere variabelen.

Voordelen beleggen in aandelen

Het beleggen in aandelen heeft verschillende voordelen. Ten eerste hebben aandelen het potentieel om aantrekkelijke rendementen op lange termijn te genereren. Historisch gezien hebben aandelen op lange termijn beter gepresteerd dan andere beleggingscategorieën, zoals obligaties of spaarrekeningen.

Ten tweede bieden aandelen beleggers de mogelijkheid om te genieten van de groei en het succes van bedrijven. Wanneer een bedrijf groeit en winstgevend is, kan de waarde van zijn aandelen stijgen, wat resulteert in waardestijgingen voor de aandeelhouders.

Ten derde bieden aandelen beleggers de mogelijkheid om dividendinkomsten te genereren. Veel bedrijven keren regelmatig dividenden uit aan hun aandeelhouders als een deel van hun winst. Deze dividenden kunnen een aantrekkelijke bron van passief inkomen zijn.

Er zijn 2 manieren om de dividenden van aandelen te reguleren:

 1. Kapitalisatie: hier zal de fondsbeheerder de inkomsten uit de dividenden herbeleggen, waardoor er geen dividendbelasting van 30% verschuldigd is.
 2. Distributie: hier zal de fondsbeheerder de inkomsten uit de dividenden uitkeren aan de beleggers. De winsten worden dan niet opnieuw herbelegd, waardoor er geen hefboom gecreëerd wordt, maar de belegger ontvangt in de tussentijd wel een extra passief inkomen en is een dividendbelasting van 30% verschuldigd.

Hoe werkt het investeren in aandelen?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in aandelen. Een van de manieren is via een beleggingsrekening bij een bank of online broker. Hier kunt u aandelen kopen en verkopen op de beurs, en ook gebruikmaken van verschillende tools en analyses om uw beleggingen te beheren.

Hoewel beleggen in individuele aandelen voordelen biedt, kan het ook risicovol zijn, vooral als u niet voldoende kennis en ervaring heeft. Daarom kiezen veel beleggers ervoor om te beleggen in aandelenfondsen.

Wat zijn aandelenfondsen?

Aandelenfondsen zijn een verzameling van verschillende aandelen, al dan niet beheerd door een fondsbeheerder. Door te investeren in een aandelenfonds spreidt u het risico, omdat u belegt in een diversiteit van aandelen. Beleggers spreiden hun risico's over verschillende bedrijven, sectoren en geografische gebieden.

Welke soorten aandelenfondsen zijn er?

Er zijn twee soorten aandelenfondsen: passieve indexfondsen en actief beheerde fondsen.

Indexfondsen streven ernaar het rendement van een specifieke marktindex, zoals de S&P 500, te volgen.

Actief beheerde fondsen daarentegen worden beheerd door professionele fondsbeheerders die door middel van doordachte beleggingsbeslissingen doelen op een hoger rendement dan de marktindex of specifiek beleggen in bedrijven binnen een bepaalde sector, zoals technologie of gezondheidszorg.

Kiezen voor aandelen of aandelenfondsen?

De keuze tussen individuele aandelen en aandelenfondsen hangt af van uw beleggingsdoelen, risicobereidheid en expertise.

Individuele aandelen kunnen geschikt zijn voor beleggers die bereid zijn de tijd en moeite te investeren in het analyseren van bedrijven en het nemen van individuele beleggingsbeslissingen.

Aandelenfondsen kunnen daarentegen geschikt zijn voor beleggers die willen genieten van diversificatie en de expertise van professioneel beheer.

Investeren in aandelen en aandelenfondsen brengen een zeker risico met zich mee. De waarde van aandelen kan schommelen en er is geen garantie op winst. Een onafhankelijke proactieve begeleiding is essentieel om het maximale uit uw vermogen te halen.

Voordelen aandelenfondsen

Aandelenfondsen bieden verschillende voordelen voor beleggers. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 • Diversificatie: Aandelenfondsen beleggen in een breed scala aan individuele aandelen. Door te investeren in een aandelenfonds krijgt een belegger automatisch toegang tot een gediversifieerde portefeuille van verschillende bedrijven, sectoren en geografische gebieden. Dit helpt het risico te spreiden, omdat eventuele verliezen in bepaalde aandelen kunnen worden gecompenseerd door winsten in andere aandelen.
 • Professioneel beheer: Aandelenfondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders met expertise en ervaring op het gebied van aandelenbeleggingen. Deze beheerders voeren uitgebreid onderzoek uit, analyseren bedrijfsfundamenten en nemen beslissingen over welke aandelen in de portefeuille moeten worden opgenomen. Dit kan voordelig zijn voor beleggers die niet de tijd, kennis of middelen hebben om zelfstandig individuele aandelen te analyseren en te beheren.
 • Gemak en tijdbesparing: Beleggen in aandelenfondsen is vaak eenvoudiger en minder tijdrovend dan het selecteren en beheren van individuele aandelen. Een belegger kan simpelweg geld investeren in het fonds en het fondsbeheerdersteam zorgt voor de rest, inclusief het beheer van de portefeuille, het uitvoeren van transacties en het bijhouden van de prestaties. Dit kan handig zijn voor beleggers die een meer passieve beleggingsbenadering verkiezen.
 • Liquiditeit: Aandelenfondsen worden verhandeld op beurzen, waardoor ze over het algemeen een goede liquiditeit hebben. Beleggers kunnen hun aandelenfondsposities gemakkelijk kopen of verkopen tegen de huidige marktprijs. Dit biedt flexibiliteit en toegankelijkheid, waardoor beleggers hun investeringen kunnen aanpassen aan hun veranderende behoeften of marktomstandigheden.
 • Kostenbesparing: Hoewel er kosten verbonden zijn aan het beleggen in aandelenfondsen, kunnen de totale kosten vaak lager zijn dan wanneer een belegger individuele aandelen zou kopen. Dit komt doordat de kosten van het beheer van een aandelenfonds worden verdeeld over alle beleggers in het fonds. Daarnaast kunnen deze fondsen profiteren van lagere transactiekosten en lagere onderzoekskosten dan individuele beleggers.

Nadelen aandelenfondsen

Het is echter belangrijk op te merken dat aandelenfondsen ook bepaalde nadelen hebben, zoals beheerskosten, het risico van fondsbeheerdersfouten en het ontbreken van directe controle over de individuele aandelen in de portefeuille. Het is raadzaam om de specifieke kenmerken en kostenstructuur van een aandelenfonds te onderzoeken voordat u besluit te investeren.

Beurstaks aandelenfondsen

Dit is een belasting die beleggers aangerekend krijgen bij het aankopen en verkopen van beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, ETF’s en fondsen. Bij aankoop en verkoop is de beurstaks dezelfde, behalve bij beursgenoteerde fondsen die hun dividenden kapitaliseren. Hierbij bent u bij aankoop vrijgesteld en bij verkoop betaalt u 1,32% beurstaks.

Er zijn 3 tarieven die afhankelijk zijn van het soort beleggingsinstrument, namelijk 0,12%, 0,35%, 1,32%. Deze belasting wordt aangerekend, ongeacht winst of verlies, op kapitalisatiefondsen aangezien distributiefondsen meestal vrijgesteld zijn van de beurstaks. In de meeste gevallen, als er een beurstaks verschuldigd is, zal de beurstaks van 1,32% van toepassing zijn.

Roerende voorheffing aandelenfondsen

Er bestaan 2 soorten belastingen waarbij een roerende voorheffing van toepassing kan zijn:

Reynders taks:

Aandelenfondsen zijn vrijgesteld. Er zijn namelijk geen obligaties en doorgaans is het aantal cash in een aandelenfonds minder dan 10% van de totale waarde.

Dividendbelasting:

Aangezien enkel distributiefondsen dividenden uitbetalen, is de dividendbelasting enkel van toepassing op distributiefondsen en zijn kapitalisatiefondsen vrijgesteld van de belasting. Uitgekeerde dividenden worden steeds belast aan een roerende voorheffing van 30%.

Aandelenfondsen kunnen een zeer gunstige belastingregime kennen indien er enerzijds gekozen wordt voor een kapitalisatiefonds waarbij er geen dividenden worden uitbetaald, en anderzijds meer dan 90% in aandelen belegd wordt.

Wat zijn de beste aandelenfondsen?

Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat de beste aandelenfondsen zijn van het moment. Dat hangt namelijk af van de persoonlijke voorkeuren en criteria. Is uw criteria gericht op enkel rendement, diversificatie, laag risico, lage kostenstructuur, etc?

Iedereen heeft zijn of haar individuele behoeften. Alvorens op zoek gegaan kan worden wat de beste aandelenfondsen zijn voor u, dient er eerst een onderzoek te gebeuren om te bepalen waar uw noden, behoeften en doelstellingen liggen.

Daarnaast moet u zich ook altijd de vraag stellen voor wie het fonds het beste moet zijn. Het beste voor de bank, de adviseur of voor u? Het beste fonds voor de bank is het fonds dat hen het meeste opbrengt. Het beste fonds voor u is het fonds dat het meeste aansluit bij uw behoefte.

Een belangrijke gouden regel is dat een fonds uitgegeven door de aanbieder zelf, bijvoorbeeld een bank die een eigen fonds uitbrengt, doorgaans het meeste opbrengt voor de bank zelf. Dit geldt trouwens ook voor verzekeringsmaatschappijen.

Om echt zeker te zijn dat het advies die u krijgt in uw voordeel is, dient u onafhankelijke experts aan te spreken waar het business model fee-based is i.p.v. enkel commissies. Op die manier bent u zeker dat hun verdienmodel niet afhankelijk is van de beleggingen die zij verkopen.

Hoe kiest u het beste aandelenfonds?

Uiteindelijk is het allerbelangrijkste het netto rendement. Stel dat door goed en professioneel beheer het rendement dermate hoger kan, dan is de kost verantwoordbaar. Wanneer het rendement eerder aan de lage kant blijft, dan kan u kritisch kijken naar de kosten, aangezien de kosten die gepaard gaan aan een actief beheerd fonds in lijn moeten liggen met de opbrengsten.

Zo niet, dan kan een passief fonds in sommige gevallen een betere keuze zijn. Een gouden regel is de kaap van 7,85% rendement.

De wereldindex weerspiegelt de financiële groei in de wereld. Deze index bestaat uit aandelen die afkomstig zijn van 23 verschillende landen, waaronder België, de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland en bestaat sinds 31/12/1987.

Sinds de start is het gemiddeld jaarlijks rendement 7,85% tot en met 2022.  

Wanneer actief beheerde aandelenfondsen een beheerskost hebben, dan moet in theorie het rendement minstens gelijk zijn aan de som van de wereldindex en de beheerskosten. Stel dat de beheerskost 1% is, dan dient het rendement minstens 8,85% per jaar te zijn om breakeven te draaien met de passieve wereldindex.

In sommige gevallen kan het toch interessant zijn om in actief beheerde fondsen te beleggen, ook al is het rendement niet per direct hoger dan de wereldindex. De reden hiervoor is onder meer wanneer er geen andere optie is zoals bij fiscale contracten.

Het rendement van een fiscaal beleggingsplan zoals een IPT of pensioensparen is de som van het financieel- en fiscaal rendement. In sommige gevallen kunnen de 2 rendementen samen hoger uitkomen dan de wereldindex. Zie artikel IPT voor meer informatie.

Conclusie

Net als alle andere type fondsen, kennen aandelenfondsen hun plaats in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Net zoals bij alle type beleggingen zijn er voor- en nadelen. Het is belangrijk om voldoende kennis te bezitten zodat u de juiste keuzes kunt maken. Bij voorkeur werkt u samen met onafhankelijke experts die u adviseren en begeleiden.

Kosteloos Webinar -  6 juni 2024

10 hacks voor pensioenopbouw
voor zelfstandigen

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op