Pensioen met hefboom

Alles over Tak 23 | Betekenis, nadelen en rendement

Mar 7, 2024
Betekenis tak 23 fondsen uitgelegd

Als Vlaams ondernemer heeft u toegang tot tak 23 fondsen. Deze beleggingsproducten bieden flexibiliteit en potentieel hogere rendementen dan beleggingsproducten afgesloten bij de bank, maar vereisen ook een goed begrip van de risico's. In dit artikel ga ik dieper in op tak 23 fondsen en hoe ze kunnen helpen om het maximale uit uw vermogen te halen.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Tak 23 betekenis
 2. Wat zijn tak 23 beleggingsfondsen?
 3. Hoe werkt tak 23 langetermijnsparen?
 4. Tak 23 voordelen
 5. Tak 23 nadelen
 6. Tak 23 premietaks
 7. Successieplanning
 8. Verschil tussen tak 23 en bancair fonds
 9. Conclusie

—--------------------------------

Tak 23 betekenis

Tak 23 is een type verzekeringsproduct dat beleggingsfondsen combineert met levensverzekeringen. In tegenstelling tot traditionele levensverzekeringen, geeft tak 23 de verzekerde de mogelijkheid om te kiezen uit een breed scala aan beleggingsfondsen, wat kan leiden tot hogere potentiële rendementen, maar ook hogere risico's met zich meebrengt.

Wat zijn tak 23 beleggingsfondsen?

Tak 23 fondsen zijn fondsen waarmee je een levensverzekering kan combineren met een beleggingsfonds. Deze fondsen worden beschouwd als een flexibele en transparante manier om uw vermogen te laten groeien en tegelijkertijd bepaalde fiscale voordelen te verkrijgen via fiscaal voordelige pensioenplannen.

Hoe werkt tak 23 langetermijnsparen?

Tak 23 langetermijnsparen werkt als volgt: beleggers storten hun geld in een verzekeringspolis, waarbij ze kunnen kiezen uit een breed scala aan beleggingsfondsen die worden aangeboden door de verzekeringsmaatschappij. Deze beleggingsfondsen kunnen bestaan uit aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingsmogelijkheden. 

Tak 23 voordelen

 1. Diversificatie van uw beleggingen: Een van de belangrijkste voordelen van Tak 23 fondsen is dat ze u de mogelijkheid bieden om te investeren in een breed scala aan beleggingsmogelijkheden met elk hun eigen focus en risicoprofiel. Door uw beleggingen te diversifiëren, vermindert u het risico en vergroot u de kans op positieve rendementen. U kunt gebruikmaken van de expertise van professionele fondsbeheerders die de markt constant analyseren en beleggingsbeslissingen nemen op basis van grondig onderzoek. Sommige maatschappijen bieden de mogelijkheid om te beleggen in een ETF, al dan niet met dezelfde gunstige kostenstructuur.
 2. Fiscale voordelen: Tak 23 fondsen kunnen ook aantrekkelijke fiscale voordelen bieden. De winsten die u behaalt met uw beleggingen in deze fondsen zijn doorgaans belastingvrij. De belasting gebeurt op basis van een bevrijdende premietaks. Dit wil zeggen dat u naast de premietaks geen verdere belastingen verschuldigd bent. Dit kan helpen uw rendement te verhogen en uw vermogen sneller te laten groeien in vergelijking met andere beleggingsmogelijkheden.
 3. Flexibiliteit en transparantie: Met tak 23 fondsen heeft u volledige controle over uw beleggingen. U kunt uw portefeuille aanpassen aan uw individuele behoeften en risicoprofiel. Binnen één enkele overeenkomst, kan u meerdere fondsen plaatsen en switchen indien nodig. Bovendien bieden deze fondsen doorgaans transparante informatie over de samenstelling van het fonds en de prestaties ervan, waardoor u goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen. 

Tak 23 nadelen

 1. Marktrisico: Tak 23 fondsen zijn afhankelijk van de prestaties van de onderliggende beleggingsfondsen. Als de markt waarin de beleggingsfondsen actief zijn, slecht presteert, kan dit een negatieve invloed hebben op het rendement van het fonds. Beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat de waarde van hun investeringen kan schommelen. Dit geldt echter voor elke belegging.
 2. Kosten en vergoedingen: Bij tak 23 fondsen worden er kosten en vergoedingen in rekening gebracht, zowel door de verzekeringsmaatschappij als door de beleggingsfondsen zelf. Deze kosten kunnen het uiteindelijke rendement van de belegger beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om u goed te laten begeleiden zodat u het maximale rendement behaald met minimale kosten.

Tak 23 premietaks

Een kost waar u niet aan onderuit kan, is de premietaks van 2%. In de meeste gevallen is er een degressieve uitstapkost van 5%. Dit wil zeggen dat de uitstapkost begint met 5% bij de start van de overeenkomst, en elk jaar vermindert met 1%. Na 5 jaar kan u kosteloos uw geld opvragen. Dit lijkt een nadeel, en als u uw geld binnen 5 jaar opvraagt, is dat ook zeker het geval. Alleen is het belangrijk om een belegging tijd te geven. Op korte termijn beleggen is risicovoller dan op lange termijn. Indien u voor de komende 5 jaar niet zonder het geld kan waarmee u gaat beleggen, beleg dan liever niet of minder. 

De premietaks verhoogt naar 4,4% indien u de tak 23 fonds afsluit met de vennootschap. Met die reden bent u beter af met een DBI fonds of een tak 6 indien u met de vennootschap wilt beleggen. Zie artikel over tak 6 voor meer informatie.

Successieplanning

Over het topic ‘successie’ kan ik een heel boek schrijven. Ik ga mij beperken tot een korte samenvatting over successieplanning met een tak 23 levensverzekering.

Met een tak 23 fonds, wat in de kern een levensverzekering is, heeft u de mogelijkheid om aan successieplanning te doen. In tegenstelling tot bancaire fondsen en ETF’s, kan u kiezen wie de betalingen doet, de verzekerde persoon in geval van overlijden is en de begunstigde bij overlijden en leven is. 

De begunstigde bij overlijden kan bijvoorbeeld uw partner, kinderen of iemand anders zijn. Een tak 23 levensverzekering wordt gezien als een goed alternatief voor een testament, aangezien u zonder notaris aan de slag kunt. 

Een ander voordeel is dat schuldeisers bij overlijden van de verzekerde niet aan het opgebouwde kapitaal kunnen. Hierdoor blijven de gelden beschermd, in tegenstelling tot bij een bankfonds of testament, dat altijd via de nalatenschap loopt. De notaris dient namelijk de financiële situatie te onderzoeken van de overledene. 

Bij overlijden worden de rekeningen geblokkeerd van de overledene, zodat de nabestaanden niet aan het geld kunnen. Aangezien het kapitaal in tak 23 levensverzekeringen wordt beschermd, zijn de nabestaanden vrijgesteld van geblokkeerde tak 23 producten. Het kapitaal blijft dus beschikbaar, sterker nog, bij overlijden wordt het kapitaal direct uitbetaald aan de begunstigden (nabestaanden).

Er bestaan constructies zoals de ABA-constructie, waarbij bijvoorbeeld uw partner de premies betaalt, u zelf de verzekerde bent en uw partner opnieuw de begunstigde. Wanneer uw partner dan dezelfde constructie opzet, dan is er in de meeste gevallen geen erfbelasting verschuldigd aan elkaar, afhankelijk hoe de samenleving juridisch geregeld is zoals wettelijk samenwonend, gehuwd met scheiding van goederen, etc. Belangrijk is dat de gestorte bedragen uit het eigen vermogen moeten komen. 

Uiteraard is het geen ‘of verhaal’. Een tak 23 levensverzekering kan perfect gecombineerd worden met alle andere mogelijkheden van successieplanning. 

Verschil tussen een tak 23 of bancair fonds?

1. Fiscaal

Bij een tak 23 is er enkel een premietaks verschuldigd van 2%. Deze werkt bevrijdend, waardoor er in geen enkel geval roerende voorheffingen verschuldigd zijn van 30%. Daarnaast zijn deze fondsen vrijgesteld van beurstaksen.

2. Begunstiging

Een tak 23 biedt meer vrijheid naargelang het kiezen van de begunstigde. U kiest zelf wie de begunstigde is bij leven en overlijden. Zo heeft u meer keuzevrijheid en kan uw erfenis gunstiger geregeld worden. Bij bankfondsen wordt altijd de wettelijke erfopvolging aangeduid. Als u wilt afwijken van de wettelijke regels, dan heeft u minder mogelijkheden met een bankfonds dan met een tak 23 fonds. 

3. Risico

In een verzekeringsovereenkomst kan u kiezen om een tak 23 fonds te combineren met een tak 21 spaarverzekering. Zo kan u een deel van uw vermogen beschermen tegen beursrisico’s. Tegen pensioenleeftijd is het zelfs mogelijk om het kapitaal in de tak 23 fonds volledig of gedeeltelijk over te zetten naar een tak 21 spaarverzekering om te vermijden dat u door een daling van de beurs op pensioen een deel vermogen kwijt bent. 

Een bankfonds biedt deze mogelijkheid niet. Het is wel mogelijk om nieuwe stortingen in het bankfonds te stoppen, en verder te storten in een tak 21 bij de verzekeraar van de bank zelf. Het risico is tweevoudig. Enerzijds blijft grotendeels van uw vermogen in het fonds, waardoor het kapitaal nog steeds onderhevig is aan beursrisico’s. Anderzijds bent u afhankelijk van het eigen product van de bank en wordt er geen onafhankelijk onderzoek gedaan om de beste tak 21 product uit te zoeken. 

4. Flexibiliteit

Een tak 23 beleggingsproduct kan u binnen één overeenkomst meerdere fondsen selecteren. U kan eenvoudig van de ene naar de andere fonds omschakelen en overdrachten doen. In de meeste gevallen zijn deze aanpassingen één keer per jaar kosteloos.

Naast het flexibel omschakelen van fondsen, kan u ook eenvoudiger wisselen van begunstiging. Het is zelfs mogelijk om meerdere mensen als verzekeringnemer (de betaler) en verzekerde (op wiens hoofd het risico loopt bij overlijden) aan te duiden. Zodoende kan de belegging blijven lopen en wordt de persoon die als tweede verzekeringnemer aangeduid staat, volledig eigenaar indien dat zo bepaald is in de begunstiging. 

Bij bankfondsen zijn overdrachten complexer en worden er meestal kosten aangerekend.

Hefboom op vastgoed

In beide gevallen kunnen tak 23 fondsen en bankfondsen in onderpand genomen worden om vastgoed aan te kopen. Bij bankfondsen zijn de regels echter strenger dan voor tak 23 fondsen bij verzekeringsmaatschappijen.

Aangezien pensioenplannen zoals de IPT altijd door een verzekeringsmaatschappij afgesloten moeten worden, kan enkel een tak 23 fonds op een fiscaalvriendelijke manier gebruikt worden om vastgoed aan te kopen. Zie artikel bulletkrediet voor meer informatie.

Conclusie

Tak 23 fondsen zijn een zeer interessante manier om een vermogen op te bouwen. Het biedt flexibiliteit, diversificatie en bijzonder interessante hefboom mogelijkheden zoals fiscaliteit, vastgoed (met de IPT vastgoed aankopen), successieplanning, combineren van meerdere fondsen, beschermen van uw vermogen en nabestaanden, etc. 

Het is verstandig om eerst in gesprek te gaan met experten die de kennis en mogelijkheden hebben om alle informatie in dit artikel onafhankelijk aan te bieden.

Kosteloos Webinar -  25 april 2024

8 investeringstechnieken
voor bedrijfsleiders

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op