Beleggingsfondsen in kaart

Wat zijn obligatiefondsen?

Mar 7, 2024
Foto voor een artikel over obligatiefondsen

Obligatiefondsen vormen een steeds aantrekkelijkere beleggingsmogelijkheid voor investeerders die streven naar stabiliteit en rendement. Deze fondsen, die uitsluitend beleggen in obligaties, worden steeds populairder. Dit artikel onderzoekt de voordelen en risico's van obligatiefondsen, en biedt inzicht in hoe beleggers optimaal kunnen profiteren van deze beleggingsvorm.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn obligaties?
 2. Soorten obligaties
 3. Voordelen van obligaties
 4. Obligatieratings
 5. Hoe worden obligatieratings bepaald?
 6. Waarom zijn obligatieratings belangrijk?
 7. De invloed van obligatieratings op de markt
 8. Wat zijn obligatiefondsen?
 9. Voordelen van obligatiefondsen
 10. Meerwaardetaks obligatiefondsen
 11. Obligatiefondsen bij stijgende rente
 12. Conclusie

—--------------------------------

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen uitgegeven door bedrijven, overheden of andere entiteiten. Wanneer een belegger een obligatie koopt, leent hij of zij geld aan de uitgever van de obligatie en krijgt daarvoor een coupon. De uitgever van de obligatie betaalt vervolgens een rente op regelmatige basis aan de belegger.

Als belegger ontvangt u periodiek rente-inkomsten en krijgt u aan het einde van de looptijd uw oorspronkelijke investering terug.

De looptijd kan van enkele maanden tot enkele decennia zijn.

De werking van obligaties is gelijkaardig aan dat bij een bulletkrediet. Er wordt een looptijd en een rente bepaald op voorhand. De kredietnemer betaalt gedurende de looptijd een rente en op het einde van de looptijd gaat de kredietnemer het geleend kapitaal terugbetalen. 

Bij obligaties is de kredietnemer een bedrijf of overheid en is de belegger de kredietgever. De coupon verwijst naar het recht dat de belegger heeft om een rente te ontvangen voor de volledige duurtijd.

Soorten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties beschikbaar voor beleggers, waaronder:

 • Staatsobligaties:
  Deze obligaties worden uitgegeven door overheden en worden over het algemeen beschouwd als de veiligste obligaties omdat ze worden gesteund door de belastinginkomsten van de overheid. Daarentegen is het rendement op overheidsobligaties doorgaans lager dan bij andere obligaties.
 • Bedrijfsobligaties:
  Bedrijfsobligaties worden uitgegeven door bedrijven om kapitaal aan te trekken voor hun bedrijfsactiviteiten. Het rendement op bedrijfsobligaties is doorgaans hoger dan op overheidsobligaties, maar het risico op wanbetaling is ook hoger.
 • High yield-obligaties:
  High yield obligaties, ook wel bekend als "junk bonds", worden uitgegeven door bedrijven met een hoger risicoprofiel en hebben doorgaans een hoger rendement dan andere obligaties. Het risico op wanbetaling is echter ook veel hoger, waardoor het belangrijk is om deze investeringen zorgvuldig te overwegen.
 • Obligatiefondsen:
  Obligatiefondsen zijn beleggingsfondsen die in obligaties investeren. Deze fondsen beleggen doorgaans in een divers portfolio van obligaties om het risico te spreiden. Obligatiefondsen zijn een goede optie voor beleggers die hun investeringen willen spreiden zonder individuele obligaties te hoeven kopen.

Voordelen van obligaties

Een van de belangrijkste voordelen van obligaties is dat ze relatief stabiele inkomstenstromen genereren. Aangezien obligaties regelmatig rentebetalingen doen, kunnen ze een nuttig instrument zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een regelmatige bron van passieve inkomsten.

Over het algemeen wordt aangenomen dat obligaties minder risicovol zijn dan aandelen. Obligaties staan doorgaans hoger in de kapitaalstructuur van een onderneming dan aandelen, wat betekent dat ze meer zekerheid bieden in geval van faillissement of insolventie van de uitgevende onderneming. 

Ook al bieden obligaties meer zekerheid bij een faillissement, toch zijn obligaties niet risicoloos. Het risico wordt namelijk bepaald door de onderliggende belegging en is uitgedrukt in een rating van AAA (beste) tot D (slechtste).

Obligatieratings

Obligatieratings zijn beoordelingen of classificaties die worden toegekend aan obligaties door gerenommeerde ratingbureaus. Deze ratingbureaus evalueren de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen en beoordelen het risico dat gepaard gaat met het investeren in hun obligaties.

Het belangrijkste doel van obligatieratings is investeerders te informeren over de mate van risico en het potentiële rendement van een bepaalde obligatie.

Hoe worden obligatieratings bepaald?

Obligatieratings worden bepaald door ratingbureaus zoals Standard & Poor's (S&P), Moody's en Fitch Ratings. Deze bureaus gebruiken een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden om een rating toe te kennen aan een obligatie. Ze onderzoeken verschillende aspecten, zoals de financiële positie van de uitgever van de obligatie, de stabiliteit van de inkomsten, de marktvooruitzichten en het vermogen om aan rente- en hoofdsombetalingen te voldoen, de terugbetalingscapaciteit dus.

Waarom zijn obligatieratings belangrijk?

 1. Risicobeoordeling:
  Een van de belangrijkste redenen waarom obligatieratings belangrijk zijn, is dat ze investeerders helpen bij het beoordelen van het risico dat verbonden is aan een bepaalde obligatie. Door de rating te raadplegen, kunnen beleggers een idee krijgen van de waarschijnlijkheid van wanbetaling en het potentiële verlies van hun investering. Een hogere rating geeft over het algemeen aan dat het risico lager is, terwijl een lagere rating wijst op een hoger risico.
 2. Invloed op rendement:
  Obligatieratings hebben ook invloed op het rendement dat beleggers kunnen verwachten. Obligaties met een hogere rating worden over het algemeen gezien als veiliger, waardoor de rentetarieven doorgaans lager zijn. Aan de andere kant hebben obligaties met een lagere rating hogere rentetarieven om het hogere risico te compenseren. Beleggers kunnen een afweging maken tussen risico en rendement op basis van de obligatierating.

Invloed van obligatieratings op de markt

 1. Vertrouwen in de markt:
  Obligatieratings hebben een aanzienlijke invloed op het vertrouwen van beleggers in de markt. Een gunstige rating kan het vertrouwen vergroten en de interesse van beleggers wekken. Een negatieve rating daarentegen kan het vertrouwen ondermijnen en beleggers ontmoedigen om in de obligaties te investeren. Daarom hebben ratingverlagingen vaak een negatieve invloed op de prijs van een obligatie.
 2. Regulering en beleggingsbeperkingen:
  Daarnaast spelen obligatieratings een rol bij de regelgeving en beleggingsbeperkingen voor financiële instellingen. Veel instellingen, zoals banken en pensioenfondsen, hebben interne voorschriften die hen verbieden om in obligaties met een bepaalde rating te investeren. Dit kan de liquiditeit en vraag naar bepaalde obligaties beïnvloeden, wat op zijn beurt de marktwaarde ervan kan beïnvloeden.

Wat zijn obligatiefondsen?

Obligatiefondsen zijn beleggingsfondsen die uitsluitend investeren in obligaties. Deze fondsen bieden beleggers de mogelijkheid om indirect te investeren in een gediversifieerde portefeuille van obligaties, waardoor ze kunnen profiteren van de rente-inkomsten en potentiële waardestijgingen.

Het obligatiefonds belegt in een divers portfolio van obligaties. Het fonds wordt beheerd door professionele fondsbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het selecteren en beheren van de obligaties in het fonds.

Obligatiefondsen bieden beleggers de mogelijkheid om te investeren in een gediversifieerde portefeuille van obligaties, zelfs met een relatief klein bedrag aan kapitaal.

Door te beleggen in een fonds krijgen beleggers toegang tot een breder scala aan obligaties dan ze waarschijnlijk individueel zouden kunnen kopen. Dit helpt hen om het risico van hun beleggingen te spreiden en de blootstelling aan individuele obligatie-uitgevers te verminderen.

Voordelen van obligatiefondsen

 1. Diversificatie: Obligatiefondsen bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van diversificatie. Door te beleggen in een fonds met verschillende obligaties, kunnen beleggers hun risico spreiden en potentiële verliezen verminderen als een bepaalde obligatie niet aan de verwachtingen voldoet.
 2. Professioneel beheer: Obligatiefondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders met ervaring en expertise in obligatiemarkten. Deze beheerders volgen voortdurend de marktomstandigheden en voeren onderzoek uit om de beste obligaties voor het fonds te selecteren. Dit kan beleggers helpen om betere rendementen te behalen dan wanneer ze zelf obligaties zouden kopen.
 3. Toegankelijkheid: Obligatiefondsen zijn over het algemeen toegankelijk voor een breed scala aan beleggers, ongeacht hun kapitaal. Ze stellen beleggers in staat om met een relatief klein bedrag te investeren in een gediversifieerde portefeuille van obligaties, wat anders moeilijk te bereiken zou zijn.

Meerwaardetaks obligatiefondsen

De meerwaardetaks, ook wel Reynders taks genoemd, heeft betrekking op beleggingsfondsen waarvan meer dan 10% belegd wordt in vastrentende producten, waaronder obligaties. Obligatiefondsen worden belast aan een roerende voorheffing van 30% op de volledige meerwaarde. Het maakt niet uit als het gaat over een distributie- of kapitalisatiefonds.

Obligatiefondsen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing in de volgende situaties:

 • Tak 23 fondsen: dit zijn fondsen aangeboden door een verzekeringsmaatschappij. Obligatiefondsen in de vorm van een tak 23 zijn vrijgesteld.
 • Tak 6 fondsen: dit zijn fondsen voor vennootschappen volgens het Luxemburgs recht, waardoor er geen roerende voorheffing van 30% verschuldigd is, maar wel vennootschapsbelasting op de winst. Zie het artikel over tak 6 voor meer informatie.

Naast de Reynders taks, ben je in sommige gevallen een beurstaks verschuldigd van maximum 1,32%. Dit is zo bij kapitalisatie obligatiefondsen. Bij de distributievariant, waarbij de interesten van de dividenden uitbetaald worden, ben je vrijgesteld van de beurstaks.

Obligatiefondsen bij stijgende rente

Hoewel obligaties over het algemeen minder risicovol zijn dan andere beleggingsvormen zoals aandelen, zijn er nog steeds risico's verbonden aan obligatiebeleggingen. Een van de belangrijkste risico's is het risico van renteschommelingen. Als de rente stijgt, kunnen obligatiekoersen dalen, wat kan leiden tot verliezen voor beleggers. Dat komt omdat andere beleggingen met een vast rendement zoals een tak 21 en termijnrekeningen interessanter worden bij rentestijgingen. De vraag naar obligaties kan dalen waardoor de koers van de onderliggende obligatie ook daalt.

Een ander risico van obligaties is het risico van kredietverlies. Als de uitgevende onderneming failliet gaat, kan de belegger mogelijk niet het volledige geleende bedrag terugkrijgen. Bij staatsobligaties is de overheid de uitgevende onderneming. 

Alan Greenspan, een voormalige voorzitter van de Federal Reserve (nationale bank van de V.S) kreeg ooit de vraag “Are U.S. treasury bonds still safe to invest in?” 

Waarop Alan Greenspan antwoorde “The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that”. 

Hierin legt hij dus uit dat geld altijd geprint kan worden indien de overheid niet meer kan terugbetalen. Geld printen zorgt voor een hogere inflatie omdat elke euro, dollar, … minder waard wordt. Hoe meer er van iets is, hoe minder de waarde. Hoe minder er van iets is, hoe exclusiever en hoger de waarde. Dit is de reden dat kunstwerken voor hallucinante prijzen kunnen verkocht worden. Net zoals één van de meest waardevolle kunstwerken, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, bestaat er doorgaans 1 authentiek exemplaar van.

Een hogere inflatie kan opgelost worden door de marktrente te verhogen, met dalende obligatiekoersen als gevolg. Hoeveel zekerheid bieden obligaties dan nog?

Conclusie

Obligatiefondsen bieden beleggers een aantal voordelen, waaronder diversificatie, professioneel beheer en risicobeheer. Ze stellen beleggers in staat om te profiteren van de stabiliteit en voorspelbaarheid van obligaties, terwijl ze tegelijkertijd toegang hebben tot een breed aanbod aan obligaties via een gediversifieerd fonds. 

Of u nu een beginnende belegger bent met een klein kapitaal of een ervaren belegger die op zoek is naar gemak en expertise, obligatiefondsen kunnen een aantrekkelijke optie zijn. Het is echter altijd belangrijk om uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te overwegen voordat u investeert.

Beleggers gaan namelijk vaker naar obligaties vanwege het verlaagd risico t.o.v. aandelen. Dit is geen goede reden om in obligaties te beleggen want er bestaan aandelenfondsen en indexfondsen die beleggen in stabiele bedrijven. Een obligatie met rating D heeft doorgaans een hoger potentieel rendement en kan een hoger risico hebben dan aandelen van stabiele bedrijven.  

Wanneer dan wel beleggen in een obligatiefonds? Dat hangt van verschillende factoren af. Eerst dienen uw noden, behoeften en doelstellingen in kaart gebracht te worden, om vervolgens een maatplan samen te stellen die uw huidige situatie linkt met uw gewenste toekomstige situatie. Hiervoor is ook een risicobepaling voor nodig om te kunnen inschatten in welke mate u risico wenst te nemen.

Enkel een onafhankelijke organisatie die toegang heeft tot alle mogelijkheden, kan u het beste advies geven en begeleiden.

Kosteloos Webinar -  25 april 2024

8 investeringstechnieken
voor bedrijfsleiders

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op