Tak 21 of Tak 23

Alles over Tak 21 voor bedrijfsleiders

Mar 7, 2024
Tak 21 verzekering met nadelen en betekenis

Wat is tak 21?

Tak 21 is een beleggingsinstrument dat wordt aangeboden door verzekeraars en dat beleggers de mogelijkheid biedt om hun geld te investeren in een spaarverzekering met een gewaarborgde rentevoet en kapitaalgarantie.

Tak 21 is een levensverzekering die niet alleen een levensverzekering biedt, maar ook een beleggingscomponent heeft.

Het belangrijkste kenmerk van een Tak 21 is dat het kapitaal wordt gegarandeerd, wat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u uw initiële investering terugkrijgt, ongeacht wat er gebeurt op de financiële markten.

Dit maakt Tak 21 een populaire keuze voor beleggers die weinig risico willen nemen.

Verschillende fiscale producten zoals de IPT, VAPZ en pensioensparen kunnen in een tak 21 belegd worden.

Een tak 21 heeft een risicoklasse 1 op een schaal van 7, waarvan 1 het minst risicovol is en 7 het meest.

Deze risicoklasse zegt iets over de volatiliteit en aangezien een tak 21 kapitaalgarantie heeft, is er nagenoeg geen volatiliteit.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Hoe werkt een tak 21?
 2. Voorbeeld tak 21
 3. Voor wie is een tak 21 geschikt?
 4. Kapitaalgarantie vs rendementgarantie
 5. Tak 21 of tak 23?
 6. Voorbeeld 1
 7. Voorbeeld 2
 8. Rendementsmethodes
 9. Waarborgen
 10. Kosten
 11. Belastingvoordeel
 12. Tak 21 nadelen
 13. Conclusie

—--------------------------------

Hoe werkt een tak 21?

Wanneer u een Tak 21 afsluit, kiest u een bepaalde verzekeringsmaatschappij en bepaalt u hoeveel geld u wilt investeren. Vervolgens krijgt u elk jaar een rendement van de verzekeringsmaatschappij, die doorgaans hoger is dan een spaarrekening.

Het rendement is opgedeeld in een vast rendement en een winstdeelname. Het vast rendement is enkel geldig in het jaar dat u de storting doet, net als de winstdeelname en kan wijzigen voor nieuwe stortingen in de toekomst.

Het vast rendement wordt op voorhand gecommuniceerd en is afhankelijk van de marktrente.

De eventuele winstdeelname daarentegen wordt pas achteraf bepaald en is afhankelijk van de winst van de verzekeraar.

Voorbeeld:

In 2021 is het vast rendement 0,5%. U weet dus dat alle stortingen in bijvoorbeeld 2021 een rendement zullen krijgen van 0,5%.

Stel dat de winstdeelname 1,5% is, dan komt u dat een jaar later te weten.

In 2022 weet u dat het totaal rendement voor 2021 in totaal 2% was, waarvan 0,5% op voorhand gecommuniceerd werd en 1,5% achteraf.

Het totaal rendement van 2% is gegarandeerd voor 2021. Dit betekent niet dat er een rendementsgarantie is.

Voor wie is een tak 21 geschikt?

Tak 21-verzekeringen zijn vooral geschikt voor beleggers die weinig risico willen nemen en hun geld willen laten groeien op de langere termijn. Het rendementspotentieel is beperkt, maar het kapitaal is wel gegarandeerd.

Als u op zoek bent naar een hoog rendement op uw belegging, dan is Tak 21 waarschijnlijk niet de beste optie voor u. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat er kosten verbonden zijn aan Tak 21-verzekeringen, zoals beheerskosten en instapkosten, die het rendement van uw belegging kunnen verminderen.

Een tak 21 is ook voornamelijk geschikt voor beleggers die weinig tot geen kennis en/of interesse hebben in beleggen. De tegenhanger van de tak 21 is de tak 23, waarbij de gelden worden belegd in fondsen. Een tak 23 vraagt meer kennis en vertrouwen. Beleggers die onvoldoende begeleiding krijgen, missen vaak informatie, waarbij de keuze voor een tak 21 sneller gemaakt wordt.

Kapitaalgarantie vs rendementsgarantie tak 21 verzekering

Kapitaalgarantie versus rendementsgarantie

Eenmaal dat de rendementen verkregen zijn, kan de verzekeraar deze in principe niet meer terugnemen. Het kapitaal, inclusief verkregen rendementen zijn gegarandeerd. Kapitaalgarantie betekent ook dat u geen risico loopt om geld te verliezen. Tak 21-levensverzekeringen vallen onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds tussenkomt indien de verzekeraar niet meer in staat is uit te betalen.

Omdat verworven rendementen in het verleden wel gegarandeerd zijn, wordt er verkeerdelijk vanuit gegaan dat er een rendementsgarantie is. Toekomstige rendementen zijn echter niet gegarandeerd, net zoals er geen minimumrendement moet behaald worden zoals bij groepsverzekeringen. Het is dus een groot vraagteken als het rendement volgend jaar dezelfde gaat zijn.

Maatschappijen kunnen zomaar beslissen om volgend jaar geen winstdeelname uit te keren of hun vast rendement te laten dalen (of stijgen). Worstcasescenario kan het totaal rendement dus 0% zijn terwijl de voorbije jaren de rendementen boven de 2% waren.

Tak 21 of tak 23?

Tak 23 is een beleggingsverzekering waarbij het kapitaal niet gegarandeerd is. Het rendementspotentieel is echter hoger dan bij tak 21. Bij tak 21 is het kapitaal wel gegarandeerd, maar het rendementspotentieel is beperkt. Een tak 21 wordt gezien als een ‘veiligere” optie dan een tak 23. Dit klopt niet volledig.

Is het voldoende om een garantie te krijgen op het gespaard kapitaal of streeft u eerder naar het beschermen van uw opgebouwd vermogen? Kapitaalgarantie geeft enkel een bescherming op de gelden die u in een tak 21 spaart en biedt geen bescherming op uw vermogen vanwege inflatie.

betekent dat nu dat een kapitaalgarantie mijn vermogen niet kan beschermen?

Dat klopt, want inflatie is het tegenovergestelde van rendement. Heeft u 2% rendement met een inflatie van 2%, dan stagneert uw kapitaal en is er geen groei. Een rendement van 2% en een inflatie van 2% is namelijk 0% (+ 2 - 2 = 0). In tijden van crisissen zoals Covid, conflict in Oekraïne of de energiecrisis, waar inflatie boven de 10% steeg, had u met een rendement van 2% een verlies van 8%. Nochtans was het kapitaal beschermd door een kapitaalgarantie, maar uw koopkracht niet.

Wat maakt een belegging nu veilig? Ik nodig iedereen uit om een belegging vanuit een ander standpunt te bekijken. Niet omdat dat de juiste manier is, maar wel omdat een ‘goede’ investering voor iedereen anders is.

Voor de één is een goede investering gelijk aan een veilige belegging, voor de ander is dat een belegging met een hoog rendement.

Een tak 21 is een goed voorbeeld, aangezien men denkt dat een tak 21 veilig is omdat er kapitaalgarantie is. En omgekeerd denkt men dat een tak 23 fonds risicovol is vanwege de beurs.

Tak 21 pluspunten Tak 21 minpunten
Deposito garantie Rendement onzeker
Altijd positief rendement Beperkt rendement
Onvoldoende bescherming tegen inflatie
Vermogensopbouw is onmogelijk

De vraag of een tak 21 of tak 23 beter is, kan dus enkel beantwoord worden als de noden, behoeften en doelstellingen in kaart gebracht zijn. Eerst moet er exact geweten zijn wat voor iemand een 'goede' investering maakt.

U bent beter af in een agressief profiel in een tak 23 met een hoog risico als u vooral op zoek bent naar een hoog rendement. Zo niet, dan bent u nooit beter af in een agressief profiel.

Tak 23 pluspunten Tak 23 minpunten
Gemiddeld hoger rendement Rendement onzeker
Geschikt voor vermogensopbouw Begeleiding door experten noodzakelijk
Diversificatie a.d.h.v. risicoprofiel
Maatwerkmogelijkheid

Hiermee wordt namelijk van uit gegaan dat ‘beter af zijn’ een hoog rendement betekent, en dat is niet altijd het geval. Want voor de defensieve belegger betekent 'beter af zijn' een belegging met een laag risico.

Het één is niet beter dan de ander, het is gewoon anders.

Net zoals een tak 21 ook niet altijd een veilige belegging is, want dan gaat men ervan uit dat een veilige belegging ‘geen mogelijkheid tot verlies’ betekent, en ook dat is niet altijd het geval.

Want de agressieve belegger bekijkt inflatie en het dalen/stagneren van koopkracht als verlies.

Hier geldt de uitdrukking: stilstaan is achteruitgaan.

Voorbeeld 1:

Stel u heeft € 50.000 in een tak 21. Met een inflatie van 2% heeft u na 30 jaar nog maar een waarde van € 27.274. Een rendement van 2% zou in principe een vermogen moeten geven van € 90.568 na 30 jaar. Door de inflatie van 2% is dat niet het geval en zal u nog steeds een waarde hebben van € 50.000.

In het volgende voorbeeld nemen we de wereldindex als referentie. Voor nu vergelijken we de tak 21 met een rendement van 4,25% en zoals u kan zien, zelfs met inflatie, is het vermogen gegroeid naar € 97,470.

jaar Inleg Inflatie 2% Rendement 2% zonder inflatie Rendement 2% met inflatie Rendement 4.25% met inflatie
10 €50.000 €40.854 €60.950 €50.000 €62.460
20 €50.000 €33.380 €74.297 €50.000 €78.025
30 €50.000 €27.274 €90.568 €50.000 €97.470
40 €50.000 €22.285 €110.402 €50.000 €121.759

Dit geldt ook voor de spaarrekening. Als er al 10 jaar lang € 100.000 op de spaarrekening staat, dan wordt er vaak gedacht dat na die 10 jaar, er nog altijd € 100.000 aan waarde staat. Er staat wel degelijk € 100.000 in cijfers, maar inflatie heeft al de rest duurder gemaakt, wat maakt dat na 10 jaar met een inflatie van 2% de waarde van die € 100.000 gedaald is naar € 81.707,28.

Is een tak 21 (of een spaarrekening) dan zo ‘veilig’?

Het rendement van 4,25% is eerder conservatief gerekend in vergelijking met het rendement van de wereld index in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 2:

Met een gespaard kapitaal van € 30.000 en € 250 per maand:

jaar Inleg Inflatie 2% Rendement 2% zonder inflatie Rendement 2% met inflatie Rendement 7.85% met inflatie
10 €60.000 €51.951 €69.419 €60.000 €92.235
20 €90.000 €69.887 €117.471 €90.000 €202.121
30 €120.000 €84.542 €176.045 €120.000 €396.143
40 €150.000 €96.516 €247.447 €150.000 €738.722

Zoals u ziet, is er na 30 jaar een gespaard kapitaal van € 120.000. Met een inflatie van 2% per jaar, wat de doelstelling steeds is van de Centrale Bank, is de waarde gedaald naar € 84.542.

Om dezelfde waarde van € 120.000 te behouden, dient er minstens 2% rendement behaald te worden. In kolom “Rendement 2% zonder inflatie” ziet u dat met een rendement van 2% per jaar het bedrag naar € 176.045 gestegen is. Dit is het bedrag dat effectief in uw spaarplan staat weergegeven.

Maar het bedrag van € 176.045 is zonder inflatie. Uiteraard is er al die jaren een inflatie geweest, deze zekerheid heeft u. In het voorbeeld is de inflatie 2%, wat er dus voor zorgt dat het bedrag van € 176.045 nog maar een waarde heeft van € 120.000.

Door een rendement van 2% in een tak 21 en met een inflatie van 2%, heeft u na 30 jaar € 0 vermogensopbouw gehad, maar u heeft wel uw koopkracht hetzelfde weten te houden.

In de laatste kolom ziet u een rendement van 7,85%. Dit is het rendement over een periode van 35 jaar van de wereldindex.

De wereldindex weerspiegelt de financiële groei in de wereld. Deze index bestaat uit aandelen die afkomstig zijn van 23 verschillende landen, waaronder België, de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland en bestaat sinds 31/12/1987.

Tak21 verzekering of belegging

Dan kom ik opnieuw terug bij de vraag, wat maakt een investering veilig of risicovol? Is het de volatiliteit (het op en neer gaan van de waarde) of is het eerder de mogelijkheid om uw vermogen te beschermen of zelfs verder op te bouwen?

De geschiedenis leert ons dat inflatie gegarandeerd is. U mag er zeker van zijn dat uw geld daalt in waarde. Geschiedenis toont ook aan dat de beurs op lange termijn rendabel is.

Stel voor uzelf dan de vraag wat het meest risicovol is. Waardedaling door inflatie of door een beursdaling. Op korte termijn is de vraag moeilijker te beantwoorden, maar op lange termijn winst historisch de beurs t.o.v. inflatie.

Rendementsmethodes

Er bestaan 2 verschillende methodes om rendementen toe te kennen:

 1. Horizontale methode
 2. Verticale methode

De horizontale methode biedt de zekerheid dat het rendement zoals eerder aangehaald gegarandeerd is voor één specifiek rendement. Bij elke nieuwe rendementswijziging wordt een aparte schijf gecreëerd die de spaarpremies laat renderen aan dat specifieke rendementspercentage. Zo zal elk jaar waarbij het rendement bijvoorbeeld 2% was, de gespaarde bedragen blijven renderen aan 2% ook al wijzigt het rendement op een bepaald moment. Deze methode komt het meeste voor.

De verticale methode komt minder frequent voor. Deze methode zorgt ervoor dat elk nieuw rendementspercentage van toepassing is op alle reeds gespaarde kapitalen en de nieuwe toekomstige spaarpremies. In tegenstelling tot de horizontale methode, zullen de gespaarde bedragen aan 2% niet gegarandeerd zijn, wat maakt dat deze methode meer lijkt zoals beleggen op de beurs, maar zonder de mogelijkheid om negatief te gaan.

Waarborgen

Aangezien een tak 21 een verzekeringsproduct is, heeft u de mogelijkheid om waarborgen te koppelen aan uw spaarplan zoals een overlijdensdekking of arbeidsongeschiktheidsdekkingen.

Kosten

Er zijn verschillende kosten gebonden aan een tak 21 spaarverzekering:

 • Instapkost: dit zijn kosten die de maatschappij en/of tussenpersoon aanrekent per storting. De kost van de maatschappij staat vast en verschilt van maatschappij tot maatschappij. Daarbovenop neemt de tussenpersoon ook een kost. Deze kan sterk verschillen. Ook al krijgt u van meerdere tussenpersonen dezelfde maatschappij voorgesteld, toch kan de totale instapkost verschillen. Doorgaans liggen de instapkosten tussen 0% en 7%.
 • Beheerskost: dit zijn kosten die de maatschappij elk jaar aanrekent op het volledig gespaard bedrag en kunnen oplopen tot ongeveer 0,25%.
 • Premietaks: de overheid neemt 2% premietaks op elke storting.
 • Roerende voorheffing: dit is een belasting op de winst. In de eerste 8 jaar bent u roerende voorheffingen verschuldigd van 30% op de winst. De roerende voorheffing kan vermeden worden door het geld minstens 8 jaar en 1 dag onaangeraakt te laten, of door een overlijdensdekking van 130% van de gestorte premies te nemen. De roerende voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van 4,75% en dus niet op het werkelijk behaalde rendement. Een rendement van 4,75% wordt al even niet meer behaald, wat maakt dat u extra verliest indien u de roerende voorheffing verschuldigd bent.

Belastingvoordeel

Er is een belastingvoordeel mogelijk op 2 manieren:

 1. Via een pensioenproduct die een fiscaal voordeel geeft.
 2. Door de tak 21 langer als 8 jaar en 1 dag te laten staan, vermijdt u de roerende voorheffing van 30%, wat een belastingvoordeel op zich is. Uiteraard is er geen roerende voorheffing verschuldigd aangezien de looptijd altijd langer dan 8 jaar en 1 dag is.

Tak 21 nadelen

Tak 21 nadelen
1 beperkt rendement in vergelijking met andere mogelijkheden
2 beschermt uw koopkracht zelden tot nooit vanwege inflatie
3 risico op hoge kosten en belastingen bij een gebrek aan begeleiding
4 toekomstige rendementen zijn niet gegarandeerd op nieuwe stortingen
5 het rendement is afhankelijk van de winstdeelname van de maatschappij waar de tak 21 is afgesloten.
Tak 21 nadelen | House of Finance

Conclusie

Een Tak 21 kan een interessante optie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een laag risiconiveau en de garantie willen hebben dat hun kapitaal veilig is. Met een tak 21 kunt u profiteren van de voordelen van zowel beleggingen als verzekeringen, met het extra voordeel van kapitaalbescherming. Dit betekent dat u het potentieel hebt om uw geld te laten groeien op de lange termijn, terwijl u er zeker van kunt zijn dat u uw initiële investering terugkrijgt.

Het rendementspotentieel van Tak 21 is beperkt in vergelijking met andere beleggingsproducten en het beschermt de koopkracht onvoldoende vanwege inflatie.

Het is belangrijk om op te merken dat er verschillende kosten verbonden zijn aan Tak 21, waaronder beheerskosten, instapkosten en uitstapkosten. Het is dus essentieel om deze kosten in overweging te nemen bij het overwegen van een Tak 21 als beleggingsmogelijkheid.

Als u overweegt om te investeren in een Tak 21, is het belangrijk om een betrouwbare en gekwalificeerde expert te kiezen. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van de voor- en nadelen van deze beleggingsmogelijkheid en u begeleiden bij het vinden van de juiste Tak 21 voor uw individuele behoeften en doelen.

Al met al kan een Tak 21 een verstandige keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit en kapitaalgarantie, maar het is belangrijk om zorgvuldig onderzoek te laten doen i.f.v. uw langetermijndoelstellingen.

In veel gevallen gaat de afweging moeten gemaakt worden om een tak 21 of tak 23 af te sluiten. Er bestaat namelijk de optie om zeer defensieve tak 23 fondsen te kiezen.

Kosteloos Webinar -  6 juni 2024

Privé vastgoed kopen met
de vennootschap

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op