Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Voer je als zelfstandige een hoofdberoep of een bijberoep uit? Dan ben je volgens de wet bij de meeste beroepen verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Wat dat precies is en wat je van dit fonds kunt verwachten, lees je hier.

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds? Foto advies van lies

Wat is een sociaal verzekeringsfonds?

Het sociaal verzekeringsfonds ook wel de sociale kas voor zelfstandigen genoemd of het sociaal secretariaat, is een fonds dat in opdracht van de overheid, sociale zekerheid en opstartformaliteiten biedt aan ondernemers. Deze sociale verzekeringsfondsen zijn onafhankelijk en mogen geen winstoogmerk hebben.

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds precies?

Een van de basisactiviteiten van de sociale kas is het verstrekken van een ondernemingsnummer aan de zelfstandige. Daarnaast zijn er nog een aantal andere hoofdactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Het berekenen van de sociale bijdragen;
  • Het incasseren van deze sociale bijdragen;
  • Adviseren over zaken als kinderbijslag en invaliditeitsuitkering;
  • Bedrijfsvoorheffing en loonbetaling;
  • Aanvullende dienstverlening op het gebied van pensioenopbouw.

Voorwaarde aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

De voorwaarde voor aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is dus dat je een beroep uitoefent zonder dat je een arbeidsovereenkomst hebt.

In dat geval spreken we van een eigen sociaal statuut.

Dat betekent ook dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor het betalen van je sociale bijdragen. Om hieraan te kunnen voldoen, sluit je je aan bij de sociale kas.

Je bent vrij te kiezen welk fonds dat is. Maar het is wel belangrijk deze aansluiting te regelen voordat je als zelfstandige aan het werk gaat.

Wanneer zijn de sociale bijdragen verschuldigd?

De sociale bijdrage is per kwartaal verschuldigd en de hoogte van deze bijdrage kan op verschillende manieren worden berekend.

Heb je voorheen een dienstverband gehad dan wordt een berekening gemaakt op basis van je beroepsinkomen van de afgelopen drie jaar.

Ben je starter op de arbeidsmarkt, dan doe je een opgave van het verwachte inkomen. Of het minimumloon is het uitgangspunt.

Hoeveel kost de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds?

Voor de aansluiting bij de sociale kas betaal je geen kosten. Maar de bijdragen zelf zijn natuurlijk wel verschuldigd.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat er beheerkosten in rekening worden gebracht. De contractperiode bij een sociale kas bedraagt gemiddeld 3 jaar.

Veranderen van sociaal verzekeringsfonds

Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor je niet tevreden bent met je huidige sociaal secretariaat. Het is mogelijk om dan te veranderen. Maar je moet dan wel een aantal dingen in het oog houden.

Ten eerste is er een minimumtermijn van toepassing dat je aangesloten bent bij je huidige sociale kas. Als deze termijn nog niet afgerond is, kun je niet veranderen. In de praktijk is deze termijn dus drie of vier jaar.

Daarnaast moet je voor 30 juni voorafgaand aan het jaar dat je bij een ander fonds wilt inschrijven, het complete dossier al ingediend hebben. Bovendien moet het ontslagformulier bij de huidige kas en het aansluitformulier bij de nieuwe kas tijdig ingediend worden.

Als laatste moet je er rekening mee houden dat openstaande beheerskosten voldaan moeten zijn. Welke sociale kas je kiest, is afhankelijk van je eigen voorkeur. Maar het is zeker de moeite waard om bij verschillende kassen een offerte op te vragen om de tarieven te vergelijken, alvorens een beslissing te nemen.

Wat zijn de kwaliteiten van een goede sociale kas?

Een gedegen administratieve afhandeling voor het betalen van de sociale bijdragen is natuurlijk de hoofdtaak van een sociale kas. Maar daarnaast zijn er nog meer diensten die een sociaal verzekeringsfonds in huis moet hebben.

  1. Informatieloket voor volledige sociale zekerheid. Dit gaat van ziekteverzekering, moederschapsbescherming en dienstencheques tot leefloon;
  2. De kas helpt in geval van moeilijkheden met betalingen van de verschuldigde kwartaalbedragen;
  3. Je kunt rekenen op juridisch advies, bijvoorbeeld op gebied van sociale wetgeving of bij het aanwerven van personeel;
  4. Verzorging van de loonadministratie en de loonberekening;
  5. Uit handen nemen van de overige administratie bij ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid.

De bekendste sociale verzekeringsfondsen in België

België kent grotere en kleinere sociale verzekeringsfondsen. De meesten hebben vestigingen verspreid over het hele land. Maar dat een sociaal secretariaat minder filialen heeft, wil niet per definitie zeggen dat het fonds geen goede service of diensten levert.

De bekendste sociale verzekeringsfondsen zijn onder andere Liantis, Acerta, Xerius en Securex. Deze fondsen zijn door het hele land gevestigd. Zoek je een kleiner sociaal verzekeringsfonds dan kun je bijvoorbeeld ook terecht bij Avixi.

Ook de RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft een eigen sociaal secretariaat. Dit is de Nationale Hulpkas.

Geeft de sociale kas ook financieel advies?

Hoewel een goede sociale kas u als ondernemer raad geeft over financiële en fiscale vragen, kan u dit niet vergelijken met de expertise die een financieel adviseur brengt. Een financieel adviseur is opgeleid in vermogensopbouw, vermogensbescherming en vermogensoverdracht. Een sociale kas is opgeleid in de correcte sociale zekerheid bieden.

Ondernemers die enkel financieel advies inwinnen bij hun hun sociale kas, laten over hun loopbaan vaak meer dan €500.000 aan vermogen liggen.

Geen wonder dat de financieel adviseur de partij is met de hoogte Return On Investment (ROI).

Roberto Musardo die naar de camera kijkt
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op