Aanvullend pensioen 101

IPT als bezoldiging en vermogensopbouw voor bedrijfsleiders

May 27, 2024
IPT verzekering zelfstandige foto met titel van het artikel

Wat is een IPT?

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering en pensioenplan dat specifiek wordt opgesteld door een vennootschap voor de zelfstandige bedrijfsleider of voor een werknemer.

Het IPT-plan biedt een manier om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het wettelijke pensioenstelsel.

Met een IPT verzekering kunnen zelfstandige bedrijfsleiders en werknemers genieten van fiscale voordelen en een persoonlijke pensioenopbouw die afgestemd is op hun behoeften en situatie.

We gaan het in dit artikel enkel hebben over de IPT als techniek om vermogen op te bouwen en als manier om fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen voor zelfstandige bedrijfsleiders.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Hoe kan ik een IPT afsluiten?
 2. IPT als uitgestelde bezoldiging
 3. IPT-voorwaarden en de 80% regel
 4. Futureservice
 5. Backservice
 6. Taksen en eindbelastingen IPT
 7. Waarborgen
 8. VAPZ of IPT?
 9. VAPZ vs IPT berekenen
 10. IPT-nadelen
 11. Bryan, hoe realistisch zijn deze rendementen?
 12. Vastgoed
 13. Conclusie

—--------------------------------

​​Hoe kan ik een IPT afsluiten?

De vennootschap sluit een individuele polis af voor de zelfstandige bedrijfsleider. In deze polis worden premies gestort die door de vennootschap worden betaald. De premies zijn 100% aftrekbaar als beroepskost. Dit betekent dat u minder belastingen betaalt.

Een individuele pensioentoezegging wordt afgesloten door een verzekeringsmaatschappij. Banken hebben deze mogelijkheid niet en dienen hiervoor steeds een verzekeraar aan te spreken.

Enkele tips bij het afsluiten van een IPT:

 • Laat een expert uw noden, behoeften en doelstellingen in kaart brengen zodat de individuele pensioentoezegging in lijn ligt met uw toekomstige doelen.
 • Alvorens u een IPT verzekering afsluit, controleer of de partij echt neutraal is. Partijen die volledig op commissie werken zijn nooit neutraal.
 • Controleer of de partij de mogelijkheid biedt om de individuele pensioentoezegging in fondsen te beleggen en of de fondsen actief beheerd worden. Zo verlaagt u het beursrisico.
 • Denk eraan, een boekhouder kan enkel advies geven over het fiscale luik van de individuele pensioentoezegging, niet over het investeringsluik om voldoende rendement te behalen.
 • Laat de 80%-regel berekenen om een maximale vermogensopbouw te hebben. Indien u hiermee niet in orde bent, riskeert u extra kosten.

Een IPT kan ook een gewaarborgd rendement bieden, aangevuld met een niet-gegarandeerde winstdeelname. Dit noemt een tak 21.

Het rendement kan ook afhangen van 1 of meerdere beleggingsfondsen. Dit noemt een tak 23.

Een combinatie tussen tak 21 en tak 23 is ook mogelijk. Dit noemt een tak 44.

Niet alle maatschappijen bieden de mogelijkheid om een IPT te sparen in beleggingsfondsen.

IPT als uitgestelde bezoldiging

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is buiten een fiscaal voordelig pensioenplan, ook een manier om geld uit de vennootschap te halen.

In principe is het fiscaal voordeel gelijk aan de vennootschapsbelasting aangezien de individuele pensioentoezegging 100% aftrekbaar is. Alleen is dat niet het werkelijk voordeel.

De individuele pensioentoezegging is een uitgestelde bezoldiging, wat betekent dat geld van de vennootschap naar de privé gaat op een later tijdstip met een bepaalde belasting.

In dit geval wordt vennootschapsgeld in de individuele pensioentoezegging gestort en op pensioenleeftijd privé uitbetaald met een eindbelasting dat op pensioenleeftijd verrekend wordt. Hierdoor is er geen sociale bijdrage en personenbelasting verschuldigd op het inkomen die de bedrijfsleider ontvangt.

Dit is het werkelijk voordeel.

Het werkelijk voordeel bedraagt dus net zoals de VAPZ-maximum 63,03%.

IPT-voorwaarden en de 80% regel

Een voorwaarden om de IPT te kunnen aftrekken als beroepskost, is dat de 80%-regel nageleefd wordt. De 80%-regel is de maximumgrens waar het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen niet hoger mogen zijn dan 80% van de laatste bruto bezoldiging. De bezoldiging wordt omgezet in een kapitaal dat in de 2de pensioenpijler in totaal mag opgebouwd worden.

Bij het niet naleven van deze formule vervalt de aftrekbaarheid ten belope van het te veel betaalde spaarpremie.

Onder aanvullend pensioen worden producten meegerekend zoals: groepsverzekering werknemer, VAPZ, RIZIV, POZ. Het geprojecteerde eindkapitaal wordt m.a.w. afgetrokken van de maximumgrens om op het bedrag te komen dat tot pensioenleeftijd mag opgebouwd worden in de individuele pensioentoezegging. Hoe hoger de premies en bijgevolg eindkapitalen van de aanvullende pensioenproducten, hoe minder er in de individuele pensioentoezegging kan gespaard worden en visa versa.

De bruto bezoldiging dient overigens regelmatig en maandelijks betaald te worden.

Verloning dat gebeurt via ‘voordeel alle aard’ telt mee voor de berekening van de individuele pensioentoezegging. Indien u de techniek warrants gebruikt om geld uit de vennootschap te halen en op maandelijkse basis aanlegt, zal er een maandelijks voordeel alle aard zijn die mee zal tellen in de IPT-berekening. Net zoals bij een bedrijfswagen en sociale bijdragen die door de vennootschap betaald worden.

De 80% regel uitgelegd

Futureservice

De futureservice zijn alle toekomstige stortingen die nog gestort mogen worden om aan de 80%-grens te komen.

Backservice

De backservice zijn bijkomende stortingen om de ruimte binnen de 80%-regel op te vullen vanuit het verleden. Zo kan u voor alle jaren binnen de vennootschap, en tot maximum 10 jaren daarbuiten, bijstorten om het maximaal fiscaal voordeel te krijgen.

De backservice is in het jaar dat de storting gebeurt, net zoals de futureservice, voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Taksen en eindbelasting IPT

De vennootschap betaalt 4,4% premietaks op de spaarpremie en 9,25% op de aanvullende waarborgen zoals gewaarborgd inkomen en premievrijstelling.

Op het wettelijk pensioenleeftijd geldt een eenmalige belasting van 10%. Vanaf 60 jaar kan het kapitaal ook uitgekeerd worden, maar dan aan een hogere belasting:

 • 60 jaar = 20%
 • 61 jaar = 18%
 • 62 tot 64 jaar = 16,5%
 • 65 jaar = 10%

Bij de eindbelasting wordt nog een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% geteld. In de meeste gevallen bent u 2% verschuldigd en dit is gebaseerd op het bedrag dat u zal ontvangen.

Ontvangen bedrag Bij leven Bij overlijden
< € 2.478,94 0% 0%
€ 2.478,95 t.e.m. € 24.789,35 1% 1%
€ 24.789,35 t.e.m. € 74.368,05 2% 1%
> € 74.368,05 2% 2%

De solidariteitsbijdrage wordt berekend op het totaal ontvangen pensioenkapitaal, verdeeld over meerdere polissen zoals VAPZ, RIZIV en andere IPT’s.

Waarborgen

Aangezien de IPT een levensverzekering is, bestaat de mogelijkheid om aanvullende waarborgen af te sluiten. Zo kan u zich indekken tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden met bijvoorbeeld een gewaarborgd inkomen, premievrijstelling of een overlijdensdekking zoals een schuldsaldo.

VAPZ of IPT?

Een vaak voorkomende vraag is als het beter is om eerst de VAPZ te maximaliseren en daarna de IPT, of de VAPZ overslaan om meer IPT te kunnen sparen.

Aangezien de VAPZ aftrekbaar is in de personenbelasting, wat resulteert in minder sociale bijdrage en personenbelasting, wordt algemeen gezegd dat de VAPZ voordeliger is dan de individuele pensioentoezegging. Er wordt dan steeds gesproken over het korte termijn fiscaal voordeel.

Voor 2 pensioenproducten met het oogpunt op lange termijn pensioenopbouw en als uitgestelde bezoldiging, is deze kortetermijnvisie eerder kortzichtig.

In onderstaande vergelijking is de VAPZ een tak 21 met 2% rendement, aangezien er geen tak 23 mogelijkheid is. De IPT is een tak 23 met 4,25% rendement.

Een rendement van 4,25% is eerder conservatieve en veilige manier van berekenen.

De wereldindex weerspiegelt de financiële groei in de wereld. Deze index bestaat uit aandelen die afkomstig zijn van 23 verschillende landen, waaronder België, de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland en bestaat sinds 31/12/1987.

Sinds de start is het gemiddeld jaarlijks rendement 7,85% tot en met 2022.

VAPZ vs IPT berekenen

Vergelijking IPT VAPZ
Rendement T23: 4.25% T21: 2%
Eindbelasting 10% 16.50% 5% rente
Bijdrage € 2,400.00 € 2,400.00 € 2,400.00
Instapkost € 12.00 € 12.00 € 12.00
Premietaks € 105.60 € 105.60 € -
Bijdrage na taks € 2,282.40 € 2,282.40 € 2,388.00
Sociale bijdragen € 467.89 € 467.89 € 489.54
Personenbelasting € 970.76 € 970.76 € 1,015.68
Werkelijk bijdrage € 961.35 € 961.35 € 894.78
Opgebouwd kapitaal € 79,884.00 € 79,884.00 € 83,580.00
Rendement € 96,909.35 € 96,909.35 € 35,806.81
Eindkapitaal € 176,793.35 € 176,793.35 € 119,386.81
RIZIV (3,55%) € 6,276.16 € 6,276.16 € 4,238.23
Solidariteitsbijdrage (2%) € 3,535.87 € 3,535.87 € 2,387.74
Eindbelasting € 16,698.13 € 27,551.92 € 14,574.59
Gemeentebelasting (7%) € 178.67 € 294.81 € 155.95
Netto eindkapitaal € 150,104.52 € 139,134.60 € 98,030.31
Totale belasting 15.10% 21.30% 17.89%
Netto jaarlijks rendement 7.56% 7.21% 5.92%
IPT berekenen: House of Finance

Zoals u kan zien is de totale belasting om van bruto naar netto te gaan, of van bruto geld in de vennootschap naar netto geld privé, voor de IPT 15,10% als u op 65 jaar op pensioen gaat of 21,3% als u tussen 62 en 64 jaar op pensioen gaat.

Dit beantwoordt ook ineens de vraag wat de meest voordelige manier is om geld uit de vennootschap te halen. Enige nadeel is de wachttijd. Op lange termijn winnen 2de pijler producten zoals de individuele pensioentoezegging t.o.v. andere mogelijkheden zoals dividenden, liquidatiereserves, warrants of een bezoldiging.

Techniek Totale belastingdruk
IPT 15,10% of 21,30%
Warrants 28,28%
Dividend VVPR bis 32%
Dividend 44%
Liquidatiereserve 31,60%
Bezoldiging 62,14%
IPT berekenen: House of Finance

Het rendement van 4,25% in een tak 23 noemt het financieel rendement en wordt verhoogd met het fiscaal rendement zodat het netto jaarlijks rendement neerkomt op 7,56% of 7,21% in totaliteit, afhankelijk wanneer u op pensioen gaat. Wanneer u zich goed laat begeleiden in kader van vermogensplanning, dan krijgt u het volgende resultaat op basis van dezelfde jaarpremie van € 2.400:

Netto Eindkapitaal € 322,974.40 € 299,370.8 € 98,030.31
Totale belasting 15.10% 21.30% 17.89%
Netto jaarlijks rendement 10.93% 10.60% 5.92%
IPT berekenen: House of Finance

IPT-nadelen

 • Als bezoldiging is de individuele pensioentoezegging t.o.v. andere technieken het langste qua termijn en moet er langer gewacht worden om het geld privé te ontvangen, tenzij er vastgoed aangekocht wordt.
 • Een tak 21 biedt weinig rendement, wat maakt dat een IPT niet zozeer beter is t.o.v. de VAPZ.
 • Tak 23 geeft historisch gezien het meeste rendement, alleen moeten de beleggingen actief beheerd worden. Zo niet, dan is er een beursrisico met mogelijke verliezen als gevolg.
 • IPT via een verzekeraar dat gekoppeld is aan een bank, biedt weinig mogelijkheden om hefboomeffect te bereiken met vastgoed en beleggingen. Dit resulteert in lagere rendementen.
 • Verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten (zoals een bank) die een individuele pensioentoezegging aanbieden werken op commissie, wat het onmogelijk maakt om het beste product op uw behoeften te krijgen.
 • Een individuele pensioentoezegging is een complex product waarvoor een expertise vereist is in fiscaliteit, beleggingen en vastgoed.

Een partij die deze expertise niet allemaal in house heeft, is niet de meest geschikte partij.

Bryan, hoe realistisch zijn deze rendementen?

Deze cijfers komen uit ons marktonderzoek en zijn gebaseerd op een trackrecord van 35 jaar. Hoe hoger het rendement, hoe groter het verschil met de VAPZ.

Ook al bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, toch kunnen effectief bewezen resultaten niet zomaar genegeerd worden.

Vergelijk het met een krediet. De kredietgever analyseert uw inkomsten in het verleden om uw toekomstige financiële situatie in te schatten.

Een tak 23 is enkel aangeraden met actief beheer. D.w.z. dat de fondsen die geselecteerd zijn op permanente basis worden geanalyseerd i.f.v. de marktsituatie en niet na 10, 20, 30 jaar of op pensioenleeftijd.

Actief beheer is voor alle duidelijkheid in geen geval het jaarlijks berekenen van de premie, dit noemt opvolging.

Verzekeringsmakelaars of agenten (bijvoorbeeld een bank) die jaarlijks uw premie opnieuw berekenen, geven opvolging en geen actief beheer. Wordt uw premie niet jaarlijks berekend en is het al een paar jaar of langer geleden, dan heeft u geen van beide.

Een vaak voorkomende uitspraak is “alles is in orde” of “alles loopt zoals het moet”, wat doorgaans betekent dat zij simpelweg u niets meer kunnen vertellen dan dat ze al gedaan hebben, en ze hebben geen ongelijk. Daar zijn 2 redenen voor:

 1. Alle mogelijkheden die de markt te bieden heeft zijn niet gekend;
 2. Hun inkomstenbron is volledig gebaseerd op commissies, wat maakt dat andere en zelfs betere mogelijkheden met minder commissie niet worden aangeboden aangezien dat resulteert in minder inkomsten voor de verzekeringsmakelaar of agent.

Om het rendement hoog te houden moet er meer tijd gestoken worden in het beheer en minder kosten gerekend worden. Meer tijd in beheer gaat niet samen met minder kosten. Een vergoedingssysteem op basis van commissies is voor die reden, nefast.

Vastgoed

Net zoals alle andere pensioenplannen (met uitzondering van bancair pensioensparen), kan u met de IPT investeren in vastgoed. Op die manier kan u met bruto geld in de vennootschap privé vastgoed aankopen en kan u de IPT, fiscaliteit, vastgoed en beleggingen combineren voor een maximale hefboom!

Conclusie

Een individuele pensioentoezegging is een tool om doelstellingen te verwezenlijken:

 1. Meer aanvullend pensioen;
 2. Geld fiscaal vriendelijk uit de vennootschap halen;
 3. Privé vastgoed aankopen;
 4. Eigen woonst renoveren;
 5. Hefboom creëren op beleggingen.

In andere woorden is de IPT een rendabele manier om op lange termijn vermogen op te bouwen, mits een goede begeleiding door experten.

Kosteloos Webinar voor Bedrijfsleiders

Privé vastgoed kopen en betalen met
de vennootschap

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op