Geld uit de vennootschap halen

Liquidatiereserve: geld uit de vennootschap halen

Jun 13, 2024
Roberto Musardo
Managing Partner
Wat is een liquidatiereserve? Foto waarin een ondernemer de betekenis van liquidatiereserve uitlegt.

Als eigenaar van een vennootschap weet u ongetwijfeld dat u jaarlijks de mogelijkheid hebt om winst aan uzelf uit te keren. Het punt is echter dat u als eigenaar van een vennootschap niet verplicht bent om dit te doen.

Soms is het juist verstandiger om een gedeelte van uw winst als reserve onder te brengen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u in een jaar veel winst hebt gemaakt. Het kan ook zijn dat u van plan bent om in de toekomst fors te investeren in bedrijfsmiddelen en daar alvast geld voor nodig hebt.

Wilt u meer weten over een liquidatiereserve aanleggen en over al de andere zaken die erbij komen kijken? Lees dan dit artikel!

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Betekenis liquidatiereserve
 2. Liquidatiereserve voorwaarden
 3. Liquidatiereserve aanleggen
 4. Liquidatiereserve berekenen
 5. Liquidatiereserve uitkeren
 6. De balanstest
 7. De liquiditeitstest
 8. Liquidatiereserve uitkeren aan 0%?
 9. VVPRbis of liquidatiereserve?
 10. Geschiedenis van bijzondere liquidatiereserve
 11. Liquidatiereserve bij vereffening
 12. Wanneer is een liquidatiereserve aanleggen een slecht idee?
 13. Tip 1
 14. Tip 2
 15. Slotwoord

—--------------------------------

Wat is een liquidatiereserve?

Een liquidatiereserve is een passiefrekening waarop een vennootschap jaarlijks een deel van de winst kan boeken. U kunt zo op een fiscaal voordelige manier geld uit de vennootschap naar uw privévermogen overbrengen.

Het nadeel is wel dat u twee keer belasting moet betalen en daarom zijn er veel ondernemers die er geen gebruik van maken.

Maar als u gebruikmaakt van deze regeling dan kan u zelfs met twee keer belasting betalen netto voordeliger uit zijn. Dan moet u wel geduld hebben en u kunt een tijdje geen aanspraak op het geld maken. Een liquidatiereserve is vooral voordelig voor kleinere vennootschappen, maar er zijn ook relatief grote bedrijven die reserves aanleggen.

Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

De liquidatiereserve voorwaarden

Voorwaarde 1: enkel voor kleine vennootschappen

Een belangrijke voorwaarde voor het aanleggen van liquidatiereserves is de omvang van de vennootschap. Het is alleen bedoeld voor 'kleine' vennootschappen. Dit staat duidelijk aangegeven in art. 1:24 van het WVV.

Liquidatiereserve voorwaarden kleine vennootschap:

 1. Het jaargemiddelde van het personeelsaantal mag maximaal vijftig bedragen.
 2. De jaaromzet van een vennootschap mag maximaal 9 miljoen euro bedragen.
 3. De balans mag in het boekjaar maximaal een hoogte hebben van 4,5 miljoen euro.

Het eerste punt heeft betrekking op het personeelsaantal. Ze gaan uit van een gemiddelde, omdat binnen het jaar zelf de omvang natuurlijk kan veranderen. Bovendien is de arbeidsmarkt fluctuerend en tegenwoordig werken veel mensen niet meer voor een lange periode bij hetzelfde bedrijf.

Het laatste punt heeft met de balans te maken. Deze mag in het boekjaar maximaal een hoogte hebben van 4,5 miljoen euro. Bij de praktische beoordeling zijn ze meestal wel iets soepeler. Soms mogen bepaalde criteria overschreden worden, maar dit is voor een deel afhankelijk van de persoonlijke situatie en de algemene beoordeling.

Voorwaarde 2: boeking moet gebeuren op afzonderlijke rekeningen

Een andere voorwaarde is dat het winstbedrag op afzonderlijke passieve rekeningen moet worden geboekt. U kunt het geld op meerdere afzonderlijke rekeningen zetten, maar het is niet de bedoeling om het op een al bestaande rekening te boeken. Het moet vervolgens ook op die rekening blijven.

Voorwaarde 3: onaantastbaarheidsvoorwaarden

Het geld moet voor een vaste periode op de rekening blijven staan. Dit wordt de onaantastbaarheidsvoorwaarde genoemd. De termijn is doorgaans vijf jaar. Maakt u binnen die vijf jaar toch gebruik van de rekening? Dan moet u in de meeste gevallen een bijkomende heffing van 15% betalen.

Hoe moet ik een liquidatiereserve aanleggen?

 1. Stap 1: controleer of u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
 2. Stap 2: ga samenzitten met een financieel adviseur om de liquidatiereserve te bespreken. Iedere onderneming is uniek en de mogelijkheid bestaat dat u gebruik kunt maken van een gunstigere regeling.
 3. Stap 3: indien de liquidatiereserve de voordeligste manier is om geld uit uw vennootschap te halen, ga samenzitten met uw boekhouder of accountant.

Hoe wordt de liquidatiereserve berekend?

In dit artikel hebben we inmiddels veel informatie over de reserves gegeven. Maar hoe wordt dit dan in de praktijk berekend? Hoe ziet de boekhoudkundige verwerking eruit? In deze paragraaf geven we een kort voorbeeld van een boeking, zodat u er een goed beeld van krijgt.

Stel dat u een kleine vennootschap hebt en in het boekjaar 2016 maakte u winst. U besluit om die reden een deel van de winst op de passiefrekening voor de reserve te zetten.

U hebt in het jaar 2016 15.000 euro winst gemaakt en u besluit om een reserve van 2.500 euro aan te leggen. Dan moet u als vennootschap eerst een afzonderlijke aanslag betalen op dit bedrag. Dit is de welbekende 10% heffing. U moet dan een afzonderlijke belasting van 250 euro betalen.

Hoe kan ik de liquidatiereserve uitkeren?

Na een houdperiode van vijf jaar kunt u het bedrag uitkeren aan slechts 5% roerende voorheffing. Keert u het eerder uit? Dan bent u verplicht om 20% roerende voorheffing te betalen en dan is het fiscale voordeel verloren gegaan. Heeft u meerdere reserves aangelegd in uw vennootschap? Dan moet u altijd verplicht de FIFO-methode hanteren. U bent dan verplicht om het bedrag dat u als eerste heeft aangelegd ook als eerste uit te keren.

Sinds 2020 is er ook een dubbele uitkeringstest, namelijk de balanstest en de liquiditeitstest.

Een vennootschap moet sinds 2020 aan beide testen voldoen, anders mogen ze het bedrag niet uitkeren aan een lager percentage.

Wat is de balanstest?

De uitkering van de reserve mag niet tot gevolg hebben dat het netto-actief daalt tot onder de minimumgrens. Daarom wordt er eerst een balanstest gedaan om dit te controleren.

Wat is de liquiditeitstest?

De liquiditeitstest heeft te maken met de financiële gezondheid van de vennootschap. Een vennootschap mag weliswaar opeisbare schulden hebben, maar er moeten wel voldoende financiële middelen zijn om deze schulden te betalen binnen 12 maanden na de uitkering.

Deze testen zijn overigens niet verplicht voor alle vennootschapsvormen. Ze zijn bijvoorbeeld verplicht voor besloten vennootschappen, maar niet voor commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma.

Bent u van plan om binnenkort een vennootschap op te zetten en wilt u gebruikmaken van de reserves? Neem dan eerst contact op met een expert, want dan kunnen jullie gezamenlijk bespreken welke vennootschapsvorm daar het beste bij past.

Liquidatiereserve uitkeren aan 0%?

In sommige gevallen kunt u een liquidatiereserve uitkeren aan 0%. Dit kan wanneer u stopt met de onderneming en u de vennootschap gaat ontbinden. Ook daar zijn weer enkele voorwaarden aan verbonden. U mag de vennootschap niet opheffen om vervolgens weer een nieuwe vennootschap met dezelfde activiteiten te starten.

Dan maakt u namelijk ten onrechte gebruik van de ontheffingsregeling. Dit is niet alleen verboden, maar het wordt ook echt als fraude gezien en daar staan serieuze straffen op. We raden u dus ook aan om dit niet te doen.

VVPR bis of liquidatiereserve?

Een uitkering van een reserve is doorgaans voordelig, maar toch zijn er ook veel bedrijven die graag gebruik willen maken van het VVPRbis-regime. Daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen, want bedrijven die gebruikmaken van het VVPRbis-regime zijn gebonden aan minder regeltjes. Ze zijn dan niet gebonden aan een houdperiode van vijf jaar.

Toch kent het VVPRbis-regime ook enkele nadelen en er zijn ook veel verschillen, waardoor de beste keuze ook afhankelijk is van de aard van de onderneming.

Het VVPRbis-regime en de liquidatiereserve kunnen allebei gebruikt worden door 'kleine' vennootschappen. Het VVPRbis-regime geldt enkel voor gewone dividenden. Preferente dividenden komen niet in aanmerking voor dit regime.

Een ander punt is dat de eigenaar (belastingplichtige) ononderbroken eigenaar moet blijven van de vennootschap. In principe kan de eigenaar van een 'kleine' vennootschap ook beide systemen gebruiken. Dit is fiscaal alleen niet gunstig. Dan bent u namelijk verplicht om dubbele belastingen te betalen, waardoor het fiscale voordeel volledig verdwijnt.

De geschiedenis van de bijzondere liquidatiereserve

In oktober 2014 schafte regering Di Rupo I het populaire 10%-tarief af. Dit had tot kwalijk gevolg dat bij de uitkering van de liquidatie ineens een tarief van 25% moest worden betaald. Veel ondernemers waren niet blij met deze beslissing, want daardoor was de gehele regeling niet meer aantrekkelijk en zelfs zinloos.

De wetgevers zagen dit ook in en daarom kwam er een zogenaamde overgangsregeling.

Deze overgangsregeling werd de bijzondere liquidatiereserve genoemd. Vennootschappen kregen bij deze overgangsregeling de mogelijkheid om opgebouwde reserves later uit te keren, waardoor het weer fiscaal gunstig werd en ze slechts 10% heffing hoefden te betalen.

De regeling was populair en de regering Michel I besloot dan ook om van deze tijdelijke overgangsregeling een permanente regeling te maken. Nu wordt er bij de aanleg van een reserve direct 10% betaald. Bij latere uitkeringen hoeft een vennootschap dan geen extra belasting meer te betalen. Sinds het begin van 2015 is dit de nieuwe regeling.

Liquidatiereserve bij vereffening

Veel ondernemingen vragen zich af hoe het zit met vereffening. In de periode van vijf jaar kan er immers veel gebeuren, dus het is ook een terechte vraag. We zullen in dit gedeelte de belangrijkste aspecten van vereffening bespreken.

De liquidatiebonus

Bij vereffening van de vennootschap moet de aandeelhouder extra belasting betalen over de liquidatiebonus. De liquidatiebonus is het extra bedrag boven het werkelijke kapitaal dat is gestort. Over de liquidatiebonus moet meestal 30% roerende voorheffing worden betaald. Dit is dus een aanzienlijk hoger tarief dan de reguliere 10%.

Uitzondering voor liquidatiebonus

Komt de liquidatiebonus voort uit de reserve en is er al eens 10% over dit bedrag geheven? Dan kan het worden uitgekeerd zonder 30% roerende heffing. Het geldt dus alleen voor bedragen die niet op de passiefrekening staan.

Geen wachttermijn

Het voordeel van vereffening is dat u niet gebonden bent aan een wachttermijn. Hebt u bijvoorbeeld twee jaar geleden een reserve aangelegd, maar nu besloten de vennootschap te vereffenen? Dan hoeft u geen vijf jaar te wachten.

Wanneer is een liquidatiereserve aanleggen een slecht idee?

In dit artikel hebben we al veel voordelen van liquidatiereserves aanleggen besproken. Maar het is ook belangrijk om te vermelden dat het niet altijd gunstig is, ook al hebt u een 'kleine' vennootschap en voldoet u aan alle voorwaarden. Wanneer kunt u beter geen gebruik maken van deze regeling? We bespreken de belangrijkste situaties.

 1. Bij effectieve uitkering van de winsten.
 2. Bij vereffening.
 3. Wanneer er geen geplande winstuitkeringen zijn.
 4. Wanneer er weinig activiteit is binnen uw onderneming.
 5. Wanneer u snel geld nodig hebt.
 6. Wanneer het VVPRbis-regime voordeliger voor u is.

1. Bij effectieve uitkering van de winsten

Bent u van plan om de winsten na vijf jaar sowieso uit te keren? Dan heeft een liquidatiereserve aanleggen weinig zin. Dan moet u namelijk zonder goede reden 10% extra belasting betalen.

2. Bij vereffening

Weet u niet zeker of de vennootschap over vijf jaar nog bestaat? Ook dan is het geen goed idee om een liquiditeitsreserve aan te leggen. Bij vereffening is het namelijk niet rendabel. De toekomst is uiteraard onvoorspelbaar en vereffening kan altijd een optie zijn in de toekomst. Toch is het van belang om de kans vooraf in te schatten om zo onnodige heffingen te voorkomen.

3. Wanneer er geen geplande winstuitkeringen zijn

Een liquidatiereserve uitkeren is alleen rendabel bij geplande winstuitkeringen. Staan er sowieso geen winstuitkeringen gepland, omdat u als eigenaar het nodig hebt voor andere investeringen? Of hebt u een andere inkomstenbron, waardoor een winstuitkering niet nodig is? Ook dan is een liquidatiereserve aanleggen geen goed idee. Dan heeft het namelijk weinig zin, want dan moet u extra belasting betalen en geniet u niet van de voordelen.

4. Wanneer er weinig activiteit is binnen uw onderneming

Hebt u langdurig reserves opgebouwd, maar is uw vennootschap inactief? Dan ontstaan er na verloop van tijd nieuwe verliezen en daarom is het raadzaam geen extra reserve aan te leggen.

5. Wanneer u snel geld nodig hebt

In dit artikel hebben we al meerdere keren duidelijk gemaakt dat u reserves eerst vijf jaar moet laten staan. Dit is de bekende onaantastbaarheidsvoorwaarde. Laat u het bedrag niet staan? Dan moet u een hoger tarief betalen.

Hebt u nog allemaal openstaande schulden, of hebt u het geld misschien om een andere reden nodig? Ook dan kunt u beter geen liquiditeitsreserve aanleggen, want anders wordt het fiscaal voordeel juist een fiscaal nadeel. Misschien voldoet u dan ook niet aan de dubbele uitkeringstest en dan mag u het geld überhaupt niet uitkeren met het lage tarief.

6. Wanneer het VVPRbis-regime beter voor u is

Wanneer een vennootschap kan genieten van een verlaagde roerende heffing via het VVPRbis-regime, is het meestal verstandig om daar gebruik van te maken.

Tip 1: schakel een financieel adviseur in

In dit artikel hebt u al kunnen lezen dat de wetgeving best complex is. Zelfs voor mensen met fiscale ervaring kan het pittig zijn om te berekenen wat nu precies het beste voor de situatie is.

Daarnaast krijgt u als ondernemer steeds weer te maken met veranderende wetgeving. Om die reden is het geen slecht idee om financieel advies in te winnen. U bent er weliswaar wat geld aan kwijt, maar u krijgt er tegelijkertijd veel voor terug. Met een verkeerde beslissing loopt u makkelijk wel duizenden euro's aan fiscaal voordeel mis.

Tip 2: denk aan de lange termijn

Als eigenaar van een vennootschap moet u vaak snelle beslissingen nemen. Denk aan het aannemen van opdrachten, het investeren in bepaalde goederen en ga zo maar verder. Dit zijn allemaal belangrijke beslissingen voor de korte termijn. Als eigenaar van een vennootschap is het echter ook van belang om u te richten op de lange termijn.

Dit geldt zeker als het gaat om de liquiditeitsreserve. Weet u niet zeker of het bedrijf nog wel vijf jaar bestaat? Dan kunt u beter geen liquiditeitsreserve aanleggen.

Weet u niet zeker of u het geld nodig gaat hebben de komende vijf jaar? Ook dan kunt u beter geen liquiditeitsreserve aanleggen. Dit zijn slechts voorbeelden, maar daarmee willen we aangeven dat u er goed over na moet denken. De toekomst is voor een groot deel onvoorspelbaar, maar sommige zaken kunt u wel aan zien komen.

Klaar om uw liquidatiereserve op te starten?

Bent u een bedrijfsleider en overweegt u om een liquidatiereserve op te zetten? Ons ervaren team van experts staat klaar om u te begeleiden door het hele proces, van de eerste planning tot de volledige implementatie van uw liquidatiereserve. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het opzetten van een solide en efficiënte financiële structuur.

Kosteloos Webinar voor Bedrijfsleiders

Privé vastgoed kopen en betalen met
de vennootschap

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op